Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn

 1. Ansök om hemvårdsstöd via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du hittar ansökan om hemvårdsstöd under Ansökningar och ändringsmeddelanden > Barnavårdsstöd. Om du vill kan du avbryta ifyllandet av ansökan och återkomma till den senare. De uppgifter som du redan angett sparas i ansökan.

  * Hemvårdsstöd kan sökas av den förälder eller annan vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet hemma. Om båda föräldrarna är huvudsakliga skötare, ska de sinsemellan komma överens om vem av dem som ansöker om stödet. Den som huvudsakligen sköter barnet kan också vara någon annan, t.ex. en far- eller morförälder. Namnet på den som sköter barnet anges separat i samband med ansökan. Stödet ska emellertid alltid sökas av en förälder eller någon annan vårdnadshavare även om det är en annan person som sköter barnet.

  Sök hemvårdsstöd enkelt på nätet

  Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

  Skicka ansökan
 2. När du har fyllt i ansökan får du ett sammandrag med en förteckning över de bilagor som behövs. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten
 3. Om du ansöker om vårdtillägg ska du ange familjens bruttoinkomster.

  • FPA får från och med 1.1.2019 uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov ber FPA dig lämna ytterligare uppgifter.
  • I ansökan ombes du lämna in de bilagor som behövs, t.ex. blanketten Företagares inkomstutredning  (Y 8r) och de bilagor som nämns i blanketten.
 4.  I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

Ansökningstid

Det lönar sig att ansöka om hemvårdsstöd redan i god tid innan utbetalningen av föräldrapenningen upphör. Rätten till hemvårdsstöd börjar genast efter att föräldrapenningen upphör, även om du tar ut semester. Hemvårdsstöd kan betalas ut retroaktivt för högst 6 månader.

Kom ihåg

Du kan ansöka om hemvårdsstöd för en bestämd tid. Om du inte i ansökan anger när du vill att stödet ska upphöra, beviljas stödet tills det yngsta barnet fyller 3 år.

Om du vill att stödet ska dras in kan du begära det via e-tjänsten. Du kan också ringa FPA. Alternativt kan du skriva ett fritt formulerat brev och lämna in det på något av FPA:s serviceställen.

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar hemvårdsstödet, så att stödet kan betalas till rätt belopp.

 

Läs mer