Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn

 1. Ansök om hemvårdsstöd via e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med mobil-ID. Du hittar ansökan om hemvårdsstöd under Ansökningar och ändringsmeddelanden > Barnavårdsstöd. Om du vill kan du avbryta ifyllandet av ansökan och återkomma till den senare. De uppgifter som du redan angett sparas i ansökan.

  * Hemvårdsstöd kan sökas av den förälder eller annan vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet hemma. Den som sköter barnet kan också vara någon annan, t.ex. en far- eller morförälder. Namnet på vårdaren anges separat i samband med ansökan.

  Sök hemvårdsstöd enkelt på nätet

  Skicka in ansökan med bilagor via e-tjänsten. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

  Skicka ansökan
 2. När du har fyllt i ansökan får du ett sammandrag med en förteckning över de bilagor som behövs. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem via e-tjänsten
 3. Om du ansöker om vårdtillägg ska du ange familjens bruttoinkomster. Till ansökan ska du i så fall foga ett intyg eller kvitto, som till exempel

  * beslutet om den arbetslöshetsdagpenning som arbetslöshetskassan betalar ut
  * blanketten Företagares inkomstutredning (Y 8r), resultaträkningen eller en kopia av den  senaste skattedeklarationen
  * en utredning över dina egna inkomster, om du har inkomster under tiden med hemvårdsstöd
  * din partners senaste lönespecifikation där löneinkomsten för innevarande år och eventuella lönetillägg framgår.

 4. I e-tjänsten kan du se om din ansökan redan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas.

  * Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Stöd för hemvård av barn/Stöd för privat vård av barn (WH 1r) och skicka den med bilagor per post till FPA.
  * Om du bor på Åland ska du ansöka om hemvårdsstöd i din hemkommun.

Ansökningstid

Det lönar sig att ansöka om hemvårdsstöd redan i god tid innan utbetalningen av föräldrapenningen upphör. Rätten till hemvårdsstöd börjar genast efter att föräldrapenningen upphör, även om du tar ut semester. Hemvårdsstöd kan betalas ut retroaktivt för högst 6 månader.

Kom ihåg

Du kan ansöka om hemvårdsstöd för en bestämd tid. Om du inte i ansökan anger när du vill att stödet ska upphöra, beviljas stödet tills det yngsta barnet fyller 3 år.

Om du vill att stödet ska dras in kan du begära det via e-tjänsten. Du kan också ringa FPA. Alternativt kan du skriva ett fritt formulerat brev och lämna in det på något av FPA:s serviceställen.

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar hemvårdsstödet, så att stödet kan betalas till rätt belopp.

Arbetsgivarna börjar anmäla löneuppgifter till inkomstregistret från och med 1.1.2019. FPA kan använda sig av dessa uppgifter vid handläggningen av ansökan.

 

Läs mer