Så ansöker du om hemvårdsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om stöd för hemvård av barn

Sök hemvårdsstöd i MittFPA

Skicka in ansökan med bilagor på nätet. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan
 1. Ansök om hemvårdsstöd i e-tjänsten MittFPA. Om du vill kan du avbryta ifyllandet av ansökan och återkomma till den senare. De uppgifter som du redan angett sparas i ansökan.
  • Hemvårdsstöd kan sökas av den förälder eller annan vårdnadshavare som huvudsakligen sköter barnet hemma. Om båda föräldrarna är huvudsakliga skötare, ska ni sinsemellan komma överens om vem av er som ansöker om stödet.
  • Den som huvudsakligen sköter barnet kan också vara någon annan, t.ex. en far- eller morförälder. Namnet på vårdaren anges separat i samband med ansökan. Stödet ska emellertid alltid sökas av en förälder eller någon annan vårdnadshavare även om det är en annan person som sköter barnet
 2. När du har fyllt i ansökan får du ett sammandrag med en förteckning över de bilagor som behövs. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka dem i MittFPA.
 3. Om du ansöker om vårdtillägg ska du ange familjens bruttoinkomster.

  • FPA får uppgifter om löneinkomster och förmåner direkt från inkomstregistret och från dem som betalar ut förmånerna. FPA använder sig av de här uppgifterna vid handläggningen av ansökningar. Vid behov begär FPA ytterligare uppgifter av dig
  • I ansökan ombes du lämna in de bilagor som behövs. Om du är företagare ber man dig till exempel om blanketten Företagares inkomstutredning Y 8r (pdf) och de bilagor som nämns i blanketten.
 4. MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Du ser också påminnelser om bilagor som eventuellt saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Ansökan – Stöd för hemvård av barn/Stöd för privat vård av barn (blankett WH1r, pdf). Skicka in blanketten och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du bor på Åland ska du ansöka om hemvårdsstöd hos din hemkommun.

Ansökningstid

Det lönar sig att ansöka om hemvårdsstöd redan i god tid innan utbetalningen av föräldrapenningen upphör. Rätten till hemvårdsstöd börjar genast efter att föräldrapenningen upphört, även om du tar ut semester. Hemvårdsstöd kan betalas ut retroaktivt för högst 6 månader.

Kom ihåg

Du kan ansöka om hemvårdsstöd för en bestämd tid. Om du inte i ansökan anger när du vill att stödet ska upphöra, beviljas stödet tills det yngsta barnet fyller 3 år.

Om du vill att stödet ska dras in kan du begära det i MittFPA. Du kan också ringa FPA.

Kom ihåg att informera FPA om förändringar som påverkar hemvårdsstödet, så att stödet kan betalas till rätt belopp.

Läs mer

Senast ändrad 3.1.2024

Vad tycker du om sidan?