Meddela förändringar som inverkar på barnavårdsstöden | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här meddelar du förändringar som inverkar på barnavårdsstöden

Om du får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd ska du omedelbart meddela FPA följande förändringar:

 • barnet får en kommunal plats inom småbarnspedagogiken. Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd betalas inte när barnet deltar i kommunal småbarnspedagogik. 
 • om barnets vårduppgifter ändras (t.ex. vårdtiden, vårdplatsen, vårdavgiften eller vårdaren)
 • när barnet börjar i förskola eller deltar i försöket med avgiftsfri förskoleundervisning för 5-åringar
 • familjen flyttar till en annan kommun eller till Åland
 • familjen eller barnet reser utomlands för mer än 3 månader

Om du får hemvårdsstödets eller privatvårdsstödets vårdtillägg ska du även meddela om

 • du inleder ett samboförhållande eller skiljer dig
 • familjens inkomster förändras.

Familjens storlek och alla familjemedlemmars inkomster inverkar på vårdtilläggets belopp.

Om du får flexibel eller partiell vårdpenning ska du meddela FPA om

 • din arbetstid förändras
 • ditt tjänste- eller anställningsförhållande upphör
 • din FöPL- eller LFöPL-försäkring upphör
 • du flyttar utomlands eller till Åland.

Meddela förändringar i MittFPA. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Du kan också ringa FPA. 

Vilka förändringar behöver man inte meddela?

 • Om ett nytt barn föds till familjen. FPA får uppgiften från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Hemvårdsstödet och privatvårdsstödet justeras automatiskt när mamman ansöker om graviditetspenning för det nya barnet.
 • Om familjen flyttar inom samma kommun. FPA får uppgiften från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Årsjustering av vårdtillägget

FPA justerar årligen vårdtilläggets belopp. Fyll i blanketten Meddelande om förändringar – Barnavårdsstöd  (WH 12r) som följer med brevet om årsjusteringen och skicka in den per post till FPAAlternativt kan du fylla i och spara blanketten som finns i pdf-format. Skicka den via MittFPA som ett meddelande.

Efter justeringen meddelar FPA ett nytt beslut om vårdtillägget. Vårdtillägget höjs retroaktivt för högst sex månader från det att förändringen av inkomsterna har meddelats.

Vanliga frågor:

Läs mer

Senast ändrad 13.11.2023