Begäran om uppgifter om vård som getts utomlands

FPA begär uppgifter av den offentliga hälso- och sjukvården för handläggningen av en persons ansökan om ersättning när personen har fått vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland på grund av akut insjuknande, graviditet, förlossning eller att en långvarig sjukdom förvärras eller på basis av ett förhandstillstånd som Finland beviljat och personen själv har betalat de faktiska kostnaderna för vården.

FPA skickar uppgifter till den offentliga hälso- och sjukvården om den vård som personen fått utomlands samt kostnaderna för den. Utifrån uppgifterna bedömer den offentliga hälso- och sjukvården vilken vård personen skulle ha fått i Finland i en motsvarande situation och vilket pris man skulle ha fakturerat personens hemkommun för.

Den offentliga hälso- och sjukvården meddelar också beloppet av den klientavgift som hade tagits ut av patienten i en motsvarande situation. FPA betalar personen ersättning enligt de uppgifter som den offentliga hälso- och sjukvården ger. FPA kan inte handlägga en ansökan utan uppgifter från den offentliga hälso- och sjukvården.

FPA skickar begäran om uppgifter per post. I frågor som gäller begäran om uppgifter kan man kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Exempel på begäran om uppgifter

En person har fått vård i Spanien och själv betalat vårdkostnaderna på 500 euro. Personen har sökt ersättning hos FPA. FPA har skickat en begäran om uppgifter till den offentliga hälso- och sjukvården med uppgifter om den vård som personen fått i Spanien samt kostnaderna för den.

Den offentliga hälso- och sjukvården meddelar att det pris som tagits ut i Spanien motsvarar kostnaderna i Finland och att klientavgiften i en motsvarande situation skulle uppgå till 41,20 euro. Den ersättning som FPA betalar till personen uppgår till 458,80 euro (500 euro − 41,20 euro = 458,80 euro).