Läkarutlåtande B eller rehabiliteringsplan för rehabilitering

FPA-kunden behöver läkarutlåtande B som bilaga vid ansökan om rehabilitering som ordnas av FPA eller vid ansökan om ekonomiskt stöd för rehabiliteringstiden.

Om kunden ansöker om krävande medicinsk rehabilitering rekommenderar FPA att läkaren gör upp en rehabiliteringsplan i stället för ett B-utlåtande.

Blankettunderlag fås från Terveysportti eller kan beställas från FPA:s blankettförråd på adressen lomakevarasto@kela.fi.

Anvisningar om hur utlåtandena ska skrivas:

Läs mer om rehabiliteringsalternativen (Privatpersoner).

Hänvisning till rehabilitering

Läs hur du hänvisar patienten till rehabilitering. På sidan finns information om hur läkaren ska gå till väga när han eller hon väljer rätt rehabiliteringsalternativ för patienten och hänvisar patienten till rehabiliteringen.