Så här hänvisar du till rehabilitering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här hänvisar du till rehabilitering

  • Vad vill patienten få hjälp och stöd med?
  • Behöver patienten metoder för att hålla sjukdomen under kontroll, stöd i arbetslivet eller för studier eller hjälp med att få ett arbete eller en studieplats?
  • Vilka är patientens egna önskemål och resurser?
  • Är patienten intresserad av rehabilitering? Hur kan patienten ha nytta av rehabilitering?
  • Hurdana förväntningar har patienten i fråga om rehabiliteringen?
  • Är det här rätt tidpunkt för rehabilitering?
  • Vill patienten delta i individuell rehabilitering eller grupprehabilitering?

Återkom till frågan senare om saken inte genast väcker intresse.

Läs om hurdant läkarutlåtande eller hurdan rehabiliteringsplan som patienten behöver.

Ett läkarutlåtande behövs emellertid inte om du hänvisar en ung person i åldern 16–29 år till yrkesinriktad rehabilitering på grund av problem som hänför sig till livssituationen. Uppmana den unga att boka tid till en intervju via FPA:s servicenummer för rehabiliteringsärenden 020 692 225.
 

När du har gjort upp läkarutlåtandet eller rehabiliteringsplanen ska patienten själv ansöka om rehabilitering hos FPA.

Om en ung person ansöker om yrkesinriktad rehabilitering på grund av problem som hänför sig till livssituationen, ska du uppmana hen att boka tid för en intervju via servicenumret för rehabiliteringsärenden, 020 692 225.

Patienten får närmare information om rehabilitering som ordnas av FPA på adressen www.fpa.fi/rehabilitering och genom att ringa servicenumret för rehabiliteringsärenden, 020 692 225.

Läs mer

Patienten får ett beslut om rehabiliteringen från FPA. Som bilaga till ett positivt beslut medföljer ett brev där det berättas närmare om rehabiliteringen och hur man kan förbereda sig för den.

Innan rehabiliteringen börjar kontaktar serviceproducenten kunden för att berätta hur rehabiliteringen genomförs.

Kunden får ett deltagarintyg av den serviceproducent som har tillhandahållit rehabiliteringen. Intyget behövs som bilaga till en eventuell ansökan om rehabiliteringspenning eller reseersättning.

Kunden får också en rehabiliteringsrapport av serviceproducenten, dvs. en skriftlig redogörelse för hur rehabiliteringen genomfördes. Med kundens tillstånd skickas den också till den vårdande enheten.

Kom överens med patienten om hur samarbetet och uppföljningen fortsätter.

Senast ändrad 3.10.2023

Vad tycker du om sidan?