E-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter

I e-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter kan en serviceproducent skicka direktersättningsredovisningar till FPA:s server. FPA hämtar redovisningarna från servern bankdagar klockan 12.

Identifiering för användning av e-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter

 

Logga in i e-tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter.

Identifieringen sker med personliga bankkoder, ett certifikatkort, mobilcertifikat eller eIDAS-identifieringsverktyg med hjälp av Suomi.fi-identifikation.

För att kunna använda tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar måste du ha Suomi.fi-fullmakten ”Inlämning av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar”.

Du kan ge och begära fullmakter i Suomi.fi-tjänsten (suomi.fi).

Kom ihåg att kontrollera svarsmeddelanden i förmedlingstjänsten

Svarsmeddelanden gällande redovisningarna ges i e-tjänsten. Svarsmeddelandet anger om FPA har mottagit redovisningen. Serviceproducenten ska hålla koll på svarsmeddelandena och se till att förmedlingen lyckas.

Svarsmeddelandet syns i tjänsten följande bankdag efter att FPA har hämtat redovisningen från servern. FPA hämtar redovisningarna från servern följande bankdag klockan 12.

Om serviceproducenten har lämnat in redovisningar i tjänsten senast på fredag klockan 12, hämtar FPA dem på måndag. Svarsmeddelandet syns i förmedlingstjänsten på tisdag.

Svarsmeddelandet är "Behandlad" (Käsitelty) om mottagandet av redovisningen har lyckats.

Svarsmeddelandet är "Avvisad" (Hylätty) om det inte har gått att ta emot redovisningen.

I tjänsten meddelas också orsaken till att mottagandet misslyckades.

Läsningen av redovisningen stannar vid det första felet. Om redovisningen innehåller flera fel står endast orsaken till det först upptäckta felet i svarsmeddelandet.

Om redovisningen inte har kunnat tas emot ska serviceproducenten korrigera felet i redovisningsfilen och skicka redovisningen på nytt.