Godkända datasystem

Serviceproducenten måste använda ett datasystem som är godkänt av FPA om den elektroniskt lämnar in redovisningsuppgifter med anknytning till direktersättningsförfarandet.

Nedan följer en förteckning över de datasystem som har godkänts för inlämning av redovisningsuppgifter. FPA har kommit överens med de intresseorganisationer som har undertecknat ramavtalet om ett utvärderingsförfarande genom vilket datasystemen har godkänts.

Om ett datasystem inte finns i förteckningen kan serviceproducenten be att FPA utvärderar och godkänner det enligt separat överenskomna kriterier. FPA beslutar om godkännande av systemet tillsammans med serviceproducents intresseorganisation.

Finlands Läkarförbund och Läkarföretagens förening rf

Utifrån avtalet mellan Finlands Läkarförbund, Läkarföretagens förening rf och FPA har följande system godkänts:

 • SoftMedic/CGI
 • DynamicHealth/Tieto Healthcare & Welfare Oy
 • Acute/Acute FDS Oy
 • Mediatri/Mediconsult Oy

Finlands Tandläkarförbund

Utifrån avtalet mellan Finlands Tandläkarförbund och FPA har följande system godkänts:

 • Helmi/Receptum Oy
 • DynamicHealth/Tieto Healthcare & Welfare Oy
 • AssisDent/Entteri Professional Software Oy
 • Opus Dental/Opus Systemer AS
 • WinHIT/In Net Oy

Finlands Munhygienistförbund

Utifrån avtalet mellan Finlands Munhygienistförbund och FPA har följande system godkänts:

 • Helmi/Receptum Oy
 • AssisDent/Entteri Professional Software Oy

Finlands Fysioterapeuter och Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Utifrån avtalet mellan Finlands Fysioterapeuter, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry och FPA har följande system godkänts:

 • SoftMedic/CGI
 • DynamicHealth/Tieto Healthcare & Welfare Oy
 • Acute/Acute FDS Oy
 • Diarium/Finnish Net Solutions Oy