Sjukvårdsersättning för läkararvode

De här sidorna innehåller information till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården om villkoren för när FPA beviljar sjukvårdsersättning för

Kontrollera ersättningstaxan och åtgärdskoden enligt förteckningen över taxor

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna finns i förteckningen över taxor.

Ersättningstaxa innebär beloppet av den sjukvårdsersättning som FPA betalar. Som ersättning betalas högst beloppet enligt ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor ersätter FPA beloppet av arvodet.

Bekanta dig med förteckningarna över taxor.

Höjning av ersättningarna

Ersättningstaxorna kan höjas på följande grunder:

  1. Taxan kan höjas med 50 % om vården eller behandlingen har getts av en specialistläkare inom ramen för hans eller hennes specialitet.
  2. Taxan kan höjas med 100 % om vården eller behandlingen har getts en
    • vardag kl. 21–7
    • lördag eller dag före helg efter kl. 18
    • söndag eller någon annan helgdag.

Om flera läkare har deltagit i en åtgärd kan FPA ersätta varje läkares arvode separat.

Förhöjning på grund av besökstid gäller inte utfärdande av läkarintyg eller distanstjänster.

Läs mer