Rätt till ersättning för läkemedel och kliniska näringspreparat

Kunden ska ansöka om rätt till ersättning hos FPA med ett läkarutlåtande B som en läkare skrivit. Rätten till ersättning kan gälla

 • specialersättning för läkemedel
 • ersättning för begränsat grund- eller specialersättningsgilla läkemedel
 • ersättning för kliniska näringspreparat.

Nedan de FPA-beslut som tillämpas av FPA vid beviljandet av rätt till ersättning.

Ersättningsstatus på preparatnivå fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila). Ersättningsstatus kan kontrolleras i FPA:s söktjänst för läkemedel.

Gå till söktjänsten för läkemedel

Gällande FPA-beslut

Myndigheter som har en roll när det gäller ersättningsrättigheterna

Statsrådet

 • fastställer på medicinska grunder de svåra och långvariga sjukdomar vid vilka kostnaderna för behandling med läkemedel är specialersättningsgilla med stöd av sjukförsäkringslagen
 • fastställer på medicinska grunder de svåra sjukdomar vid vilka kostnaderna för behandling med kliniska näringspreparat är ersättningsgilla med stöd av sjukförsäkringslagen.

Hila

 • beslutar om de läkemedel som ska ge rätt till specialersättning vid de sjukdomar som fastställs i förordning av statsrådet
 • kan begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla bara en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom
 • kan begränsa rätten till grundersättning för ett läkemedel till noggrant fastställda indikationer
 • beslutar om ersättningsstatus för kliniska näringspreparat.

FPA

 • beslutar om de medicinska villkoren för rätt till specialersättning för läkemedel som används vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar
 • kan besluta om de medicinska villkoren samt om de utredningar som behövs för rätt till ersättning för begränsat special- och grundersättningsgilla läkemedel
 • beslutar om de medicinska villkoren för rätt till ersättning för kliniska näringspreparat som används vid behandling av svåra sjukdomar
 • ger nummer för ersättningsrättigheterna
 • handlägger kundernas ansökningar om rätt till ersättning, det vill säga läkarutlåtandena B.

Läs mer