Privatvårdsstöd till producent av småbarnspedagogik

FPA kan betala stöd för privat vård av barn för ett barn under skolåldern som bor i Finland. FPA betalar alltid ut stödet direkt till producenten av småbarnspedagogik.

Ändring i privatvårdsstödet 1.8.2020

Barn som deltar i privat småbarnspedagogik har från och med början av augusti rätt till vårdpenningens fulla belopp inom stödet för privat vård av barn, oberoende av föräldrarnas inkomster.

Ändringen kräver inga åtgärder av producenterna av småbarnspedagogik. FPA justerar stödet för privat vård av barn 1.8.2020 och meddelar producenterna av småbarnspedagogik om stödbeloppet ändras.

Läs mer om ändringen

Exempel på privata producenter av småbarnspedagogik:

  • privata daghem
  • privata gruppfamiljedaghem
  • privata familjedagvårdare

enskilda personer som har ingått ett arbetsavtal om dagvård med barnets förälder eller vårdnadshavare (vårdare anställda i arbetsavtalsförhållande). Producenten av småbarnspedagogik får emellertid inte vara familjemedlem till den som ansöker om stöd.

Familjen som arbetsgivare

En familj kan anställa en barnskötare och få privatvårdsstöd från FPA. Familjen ska med dagvårdaren göra upp ett arbetsavtal om barnskötseln för minst 1 månad.

Om familjen anställer en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande blir familjen arbetsgivare med lagstadgade arbetsgivarskyldigheter. Familjen ska till exempel verkställa förskottsinnehållning på lönen, anmäla lönen till inkomstregistret och ordna företagshälsovård för dagvårdaren.

Läs mer