Anpassningskurser

Anpassningskurser ordnas för barn, unga och vuxna med olika sjukdomar samt för deras familjer och närmaste anhöriga. Kurserna hjälper rehabiliteringsklienterna och deras familjer att lära sig leva med sjukdomen eller funktionsnedsättningen i fråga.

Servicebeskrivningarna består av två delar som kompletterar varandra; en årsspecifik allmän del och en del som gäller rehabiliteringstjänsten i fråga.

 

ADHD/Asperger och autism

Hjärnskada

ALS

Crohns sjukdom och/eller ulcerös kolit

Diabetes

Personer som genomgått en transplantation

Epilepsi

Sällsynta ämnesomsättningssjukdomar

Sällsynta skelettsjukdomar

Sällsynta bindvävssjukdomar

Sjukdomar i andningsorganen

Hudsjukdomar

Särskilda språkliga svårigheter

Hörselskada

 

Multi- och rörelsehandikapp, CP-syndrom, Downs syndrom, utvecklingsskada eller utvecklingsstörningar

Multipel skleros (MS)

Minnessjukdomar

Synskada

Reumatiska sjukdomar

Könskromosomavvikelser

Hjärtsjukdomar

Cancersjukdomar

Medfödda missbildningar och utvecklingsstörningar

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Sjukdomar i musklerna och det perifera nervsystemet