Multiprofessionella individuella rehabiliteringstjänster

Multiprofessionella individuella rehabiliteringstjänster ordnas inom ramen för såväl krävande medicinsk rehabilitering som rehabilitering enligt prövning. Rehabiliteringen är avsedd för personer med omfattande sjukdomssymtom som medför många olika problem.

De flesta servicebeskrivningar består av två delar som kompletterar varandra; en årsspecifik allmän del och en del som gäller rehabiliteringstjänsten i fråga. I vissa nya servicebeskrivningar finns den allmänna delen och den del som gäller rehabiliteringstjänsten i fråga i samma dokument.

Årsspecifika allmänna delar

Allmän del 2020 (pdf)
Allmän del 2019 (pdf)

Familjerehabilitering (LAKU)

Multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för rehabilitering enligt prövning

Vuxna

Barn och unga

Multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Vuxna

Barn och unga