Projekt som fått finansiering för utvecklingsverksamhet

FPA beviljar aktörer inom den offentliga sektorn, andra offentliga sammanslutningar och producenter av rehabiliteringstjänster finansiering för utvecklings- och forskningsverksamhet som avser rehabilitering. Finansiering kan sökas en gång per år.

KieLo-SpråkLek
Kieli leikin kautta oppien – Språkinlärning genom lek

Projektet KieLo-SpråkLek genomförs 2021–2024 av Sanapolku Oy i samarbete med HABS kuntoutus Rehabilitering Oy samt med talterapeuter som verkar inom den privata sektorn på olika håll i Finland. Inom ramen för projektet kartläggs rådande praxis inom tidig reha-bilitering i form av talterapi. Utgående från forskningsdata och praktiska erfarenheter tar man fram en modell för tidig grupprehabilitering som bygger på handledning av föräldrar. Man utvärderar fördelarna med den nya modellen, och den jämförs med rådande praxis. Inom projektet jämför man dessutom vilken inverkan de olika sätten att genomföra rehabi-literingen (ansikte mot ansikte, på distans, blandform) har på hur den nya modellen för ti-dig rehabilitering fungerar.

Ytterligare information

Anu Martikainen, projektledare, tfn 050 379 2314, anu.martikainen@sanapolku.fi
Projektets webbplats (sanapolku.fi, på finska)

Projektet Ammatillisen kuntoutuksen ohjausprosessin kehittäminen vankien työllistymisen edistämiseksi (AKO)

Projektet genomförs av Jyväskylä yrkeshögskola 2020–2022. I projektet medverkar Östra och Norra Finlands brottspåföljdsregion. Projektet utvecklar en modell för hur fängelser och byråer för samhällspåföljder ska hänvisa fångar som avtjänar sitt straff till yrkesinriktad rehabilitering. Under projektet ordnas övningsutbildning för personalen vid byråerna för samhällspåföljder och vid fängelserna samt ett riksomfattande avslutningsseminarium.

Ytterligare information

Äldre forskare Mia Tammelin, tfn 050 438 1169, mia.tammelin@jamk.fi
Projektets webbplats (jamk.fi, på finska)

Projektet Digitaalinen työ- ja toimintakykypolku pitkäaikaisesti ja monimuotoisesti oireileville

Projektet genomförs åren 2019–2023 av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet. Syftet med projektet är att utreda vilken effekt rehabilitering på distans har vid rehabilitering som gäller funktionella symtom. Projektets målgrupp är personer med långvariga och svåra symtom relaterade till inomhusluft och personer som lider av långvarig trötthet och utmattning. Inom ramen för projektet skapas en utvärderingsmodell med vilken man ökar rehabiliteringens lämplighet för olika individer och samlar kunskap om faktorer som inverkar på hur rehabiliteringen accepteras. Inom projektet produceras också psykoedukations- och utbildningsmaterial.

Ytterligare information

Psykolog Sanna Selinheimo, tfn 043 825 0397, sanna.selinheimo@ttl.fi