FPA:s och barnatillsyningsmännens nätverk och extranätet

I FPA:s och barnatillsyningsmännens samarbetsnätverk deltar företrädare för 12 kommuner och FPA. Inom nätverket diskuteras underhållsstödsärenden så att barnatillsyningsmännen kan ge kunderna riktig information.

Barnatillsyningsmännens extranätet

Läs anteckningar från samarbetsnätverket på extranätet. Där finns även kontaktinformation till medlemmarna i nätverket.

Logga in på extranätet

Alla barnatillsyningsmän kan läsa anteckningar och material från samarbetsnätverket på extranätet för barnatillsyningsmän. De kan också kontakta nätverkets medlemmar och få aktuella frågor upptagna till diskussion i nätverket.

Nätverket strävar efter att bättre kunna betjäna dem som är kunder hos både FPA och kommunerna. Ett underhållsavtal som barnatillsyningsmannen fastställt är en grund för utbetalning av underhållsstöd. När underhållsavtalet är klart och tydligt kan FPA avgöra ansökan om underhållsstöd snabbt och utan tilläggsutredningar.

Så här loggar du in på extranätet

För extranätet behöver du ett användarnamn och ett lösenord. Om du inte ännu har användarnamn och lösenord, kan du begära dem per e-post, elatustuki@kela.fi.

Ange följande i e-postmeddelandet:

  • ditt namn
  • din e-postadress
  • ditt telefonnummer
  • din yrkesbeteckning
  • arbetsgivarens namn

Du får ett användarnamn och ett lösenord från FPA och med dem kan du logga in på extranätet.