Gå till innehållet

Avbrott i e-tjänsterna 1.10 kl. 6–20; avbrott kan förekomma också på fpa.fi Mer information

Skolresestöd

Skolresestödet ersätter kostnaderna för skolresor. Stödet beviljas studerande vid läroanstalter på andra stadiet. Läroanstalter på andra stadiet är till exempel gymnasier och yrkesläroanstalter.

Du kan få skolresestöd om du har minst 10 resdagar per kalendermånad. Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning får skolresestöd på andra villkor än andra studerande.

Kan du få skolresestöd och till vilket belopp?

Med beräkningsprogrammet för skolresestöd kan du utreda dina möjligheter till skolresestöd och uppskatta beloppet på ditt skolresestöd.

Till räknaren

Du kan få skolresestöd i första hand för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om du inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller skolskjuts kan du få stöd för eget färdsätt, till exempel resor med egen bil.

Du kan få skolresestöd om

  • du studerar och bor i Finland
  • du studerar på heltid
  • du har en lång skolväg.

Din ålder, dina inkomster eller din förmögenhet inverkar inte på skolresestödet. Dina föräldrars inkomster eller förmögenhet inverkar inte heller på stödets belopp.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda av följande villkor:

  • Du har gått ut grundskolan år 2021 eller senare.
  • Du är född år 2004 eller senare.

Alla utbildningar är dock inte avgiftsfria, även om du uppfyller villkoren. Kontakta din läroanstalt för att ta reda på om din utbildning är avgiftsfri.

Vem kan få skolresestöd?