Belopp och utbetalning

Hur mycket du får i skolresestöd beror på hur lång din skolresa är och på ditt färdsätt, dvs. hur du åker till skolan.

Beroende på ditt färdsätt betalar FPA ut skolresestödet antingen till dig själv eller till den som ordnar skolskjutsen. Om FPA betalar ut stödet till dig kommer pengarna in på ditt konto den 1 dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Om du beviljas stöd retroaktivt betalas pengarna i regel in två bankdagar efter att beslutet meddelats.

Belopp och utbetalning för olika färdsätt