Skolresestöd – Belopp och utbetalning

Hur mycket du får i skolresestöd beror på antalet resdagar per kalendermånad, hur lång din skolresa är och på ditt färdsätt, dvs. hur du tar dig till och från skolan. Beloppet av stödet påverkas också av om du är berättigad till avgiftsfri utbildning.

  • Om du har 15 eller fler resdagar per kalendermånad kan du få skolresestöd till fullt belopp.
  • Om du har 10–14 resdagar per kalendermånad kan du få skolresestöd, men stödet är hälften av det fulla stödbeloppet.
  • Om du har mindre än 10 resdagar per kalendermånad kan du inte få skolresestöd.

Som resdagar räknas de dagar då du reser till läroanstalten eller till arbetsplatsen under en kalendermånad. En resdag kan infalla också på ett veckoslut eller en helgdag, om du gör en skolresa då. Tur- och returresorna räknas inte, endast resdagarna. Resdagarna kan infalla när som helst under en kalendermånad.

Beroende på ditt färdsätt betalar FPA ut skolresestödet antingen till dig själv eller till den som ordnar skolskjutsen. Om FPA betalar ut stödet till dig kommer pengarna in på ditt konto den 1 dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Om du beviljas stöd retroaktivt betalas pengarna i regel in två bankdagar efter att beslutet meddelats.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda följande villkor:

  • Du har gått ut grundskolan år 2021 eller senare.
  • Du är född år 2004 eller senare.

Alla utbildningar är dock inte avgiftsfria, även om du uppfyller villkoren. Kontakta din läroanstalt för att ta reda på om din utbildning är avgiftsfri.

Studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning

Studerande som inte är berättigade till avgiftsfri utbildning