Belopp och utbetalning

Hur mycket du får i skolresestöd beror på hur lång din skolresa är och på ditt färdsätt.

 

Du kan få skolresestöd i första hand för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Om du inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller skolskjuts kan du få stöd för till exempel resor med egen bil.

Du kan få skolresestöd från den dag du inleder studierna. Du kan få stöd under 1–12 kalendermånader per läsår (1.8–31.7).

Beroende på ditt färdsätt betalar FPA ut skolresestödet antingen till dig själv eller till den som ordnar skolskjutsen. Om FPA betalar ut stödet till dig kommer pengarna in på ditt konto den 1 dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Om du beviljas stöd retroaktivt betalas pengarna i regel in två bankdagar efter att beslutet meddelats.

Kollektivtrafik

Om du åker till skolan med kollektivtrafik betalar du själv högst 43 euro i månaden. Resten av kostnaderna betalar FPA som skolresestöd antingen till den som ordnar skjutsen eller till dig själv.

Om du åker med Waltti-trafik eller Matkahuoltos bussar ska du lämna in en ansökan om skolresestöd till din läroanstalt, som sedan ger dig ett köpintyg. Genom att visa upp köpintyget när du köper biljetter behöver du betala högst 43 euro i månaden för din biljett.

Du måste köpa läsårets sista biljett senast två veckor före din sista studiedag. Du kan inte köpa nya biljetter efter att du utexaminerats eller avbrutit dina studier men du kan använda slut dina resor på kortet.

Waltti-trafik

Du kan få skolresestöd för biljetter till Waltti-trafik även om biljettens pris är under 54 euro i månaden. Biljettförsäljaren registrerar uppgifterna från köpintyget och en 30 dagars studerandebiljett (en periodbiljett) på Waltti-kortet. Köpintyget blir kvar hos biljettförsäljaren.

Waltti-trafik är den busstrafik som städerna och NTM-centralerna ordnat sedan 1.8.2015. Olika områden ansluter sig till Waltti-trafiken efter hand, så kontrollera uppgifterna för din egen ort på adressen www.waltti.fi eller på stadens egna hemsidor för kollektivtrafik.

Matkahuoltos bussar

När du för första gången köper bussbiljett hos Matkahuolto laddas uppgifterna på köpintyget in på skolresestödskortet. Matkahuolto behåller köpintyget. Du måste köpa den billigaste möjliga biljetten för en tid som motsvarar en månad. Oftast är det en 44 resors skolresestödsbiljett eller en 30 dagars regionbiljett för studerande.

Annan kollektivtrafik

Om du åker med annan kollektivtrafik än Waltti-trafik eller Matkahuoltos bussar kan du inte använda köpintyg. Då är du tvungen att först själv köpa en månadsbiljett till normalt pris. FPA betalar skillnaden mellan den billigaste biljetten som säljs för studerande och 43 euro in på ditt konto varje månad.

Annan anropstrafik är till exempel Helsingforsregionens trafik (HRT), beställtrafik och VR:s tågtafik från och med 1.8.2016.

Skolskjuts

Läroanstalten eller kommunen kan ordna skolskjuts åt dig eller köpa biljetter till dig för skolresorna. Den som ordnar skjutsen kan kräva högst 43 euro per månad av dig för skolresorna. FPA betalar ditt skolresestöd till den som ordnar skjutsen. Det är ändå alltid du själv som måste göra ansökan om skolresestöd.

Kollektivtrafik i Tammerfors och Åbo räknas undantagsvis som skolskjuts.

Eget färdsätt

Om det inte finns någon kollektivtrafik eller skolskjuts som du kan använda kan du åka till skolan med ett färdsätt som du själv väljer, till exempel att du åker med egen bil eller tillsammans med en kompis. Du kan få 52,98–343,14 euro i månaden som skolresestöd. Beloppet beror på resans längd; både tur- och returresan beaktas. Om din skolresa är till exempel 10 kilometer i en riktning kan du få 52,98 euro i månaden som skolresestöd.

FPA ersätter resekostnader för sträckor upp till 100 kilometer. Om din resa i ena riktningen är längre än så betalar du själv resekostnaderna för den sträcka som överskrider 100 kilometer.

Du kan få skolresestöd för eget färdsätt också i följande situationer:

  • Den del av skolresan som saknar kollektivtrafik eller skolskjuts är över 5 kilometer i en riktning.

  • Din skolresa fram och tillbaka tar i genomsnitt mer än 3 timmar om dagen med kollektivtrafik eller skolskjuts. I den här tiden räknas med både restid och väntetid.

  • Skolresan är besvärlig eller ansträngande för dig (till exempel på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller dagliga barnavårdsarrangemang).
  • Du kan använda kollektivtrafik eller skolskjuts för bara högst 6 skolresor i en riktning per vecka.  Under en vecka måste du alltså själv ordna ditt färdsätt för minst 4 skolresor i ena riktningen.
  • Din skolväg eller ditt färdsätt varierar flera gånger per månad eller läsår.