Meddela förändringar

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i dina förhållanden så att skolresestödet kan betalas till rätt belopp. Du kan meddela förändringarna med ett meddelande i MittFPA eller per telefon. Alternativt kan du lämna in blanketten Meddelande om förändring - Stöd för skolresor, KM 4r (pdf) till läroanstalten.