Måltidsstöd

Högskolestuderande har rätt att få måltider till nedsatt pris i restauranger som omfattas av systemet med måltidsstöd. Det nedsatta priset gäller endast studentmåltider som äts i restaurangerna. Inom ramen för anslagen i statsbudgeten beviljar FPA restauranger avsedda för högskolestuderande och restauranger som finns någon annanstans än i en högskolas lokaler understöd för sänkning av priset på studentmåltider för högskolestuderande. Måltidsstödet betalas till den som förestår matserveringen, som sedan drar av stödet från studentlunchens pris. Måltidsstödet för högskolestuderande höjdes med 10 cent 1.1.2013. Måltidsstödets belopp är 1,94 euro per måltid.

På måltidsstödet tillämpas 49 § i lagen om studiestöd (65/1994) och statsrådets förordning om grunderna för måltidstöd för högskolestuderande (54/2012).

Folkpensionsanstalten har i samverkan med Statens näringsdelegation gett ut en rekommendation om måltider för högskolestuderande (1.2.2016). Det finns också ett sammandrag av rekommendationen.

På FPA:s webbplats finns en förteckning över de restauranger som omfattas av systemet med måltidsstöd indelade enligt kommun.

Kontaktuppgifter i måltidsstödsärenden:

  • Sari Miettunen 020 634 6722
  • Else Turtiainen 020 634 6718
  • Konsta Kallio 020 634 2981
  • Annika Frisk 050 452 0665
  • ateriatuki(at)kela.fi
  • Fpa,  Måltidsstöd, PB 40, 40056 FPA