Studentmåltidens innehåll | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Studentmåltidens innehåll

De studentmåltider som restaurangen serverar ska uppfylla vissa kriterier för att FPA ska kunna bevilja restaurangen måltidsstöd.

Studentmåltiden ska utöver huvudrätten innehålla dryck, sallad, bröd och smörgåsfett. Studentmåltiden ska vara en mångsidig måltidshelhet som uppfyller de allmänna kraven på hälsosam och näringsrik mat. Studentrestaurangen ska servera minst två måltidsalternativ som säljs till grundpris.

Det finns två prisklasser för studentmåltider: måltider till grundpris och måltider som har tillretts av dyrare råvaror, det vill säga specialportioner.

FPA övervakar att kriterierna följs.

Rekommendation om måltider för högskolestuderande

”Mat ger välbefinnande och studieförmåga - Rekommendation om måltider för högskolestuderande” är Statens näringsdelegations (VRN) och FPA:s gemensamma rekommendation om ordnande av måltider för högskolestuderande. Den fungerar som informationskälla för både de aktörer som ordnar matserveringen och för de studerande. Syftet med rekommendationen är att främja goda matvanor och att redogöra för hurdana måltiderna ska vara. I rekommendationen har man sammanställt författningar och näringsrekommendationer som gäller matserveringen för studerande.

FPA förutsätter att studentrestaurangerna och de aktörer som ansvarar för konkurrensutsättningen av dem beaktar de principer som framförs i rekommendationen och som gäller matservering för studerande.

Det finns också ett sammandrag av rekommendationen.

Enligt rekommendationen om måltider för högskolestuderande ska det serveras minst 2 studentmåltider till grundpris.

Om restaurangen vill servera specialportioner som har tillretts av dyrare råvaror, ska det dessutom finnas minst 2 studentmåltider till grundpris.

Fiskrätter som följer rekommendationen ska serveras minst 2 gånger i veckan. Av dem ska åtminstone den ena fiskrätten säljas till grundpris. Det här gäller inte restauranger som endast serverar vegetarisk mat.

Samma rekommendationsenliga huvudrätter får inte serveras oftare än med 4 veckors mellanrum.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021