Konkurrensutsättning av måltidsservicen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Konkurrensutsättning av måltidsservicen

För att FPA ska kunna bevilja studentrestaurangerna rätt till måltidsstöd ska man vid upphandlingen av måltidsservicen följa

  • kriterierna för matens näringskvalitet som presenteras i rekommendationen om måltider för högskolestuderande
  • statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande.

FPA deltar inte i processen för konkurrensutsättning av måltidsservice. FPA övervakar ändå att studentrestaurangerna följer rekommendationen om måltider för högskolestuderande (pdf) och statsrådets förordning.

Matens näringsmässiga kvalitet

En studentmåltid är en måltidshelhet som förutom huvudrätt omfattar sallad, dryck, bröd och smörgåsfett.

Studentmåltiderna ska fylla de allmänna kraven i fråga om hälsosam och näringsrik mat. Kriterierna för matens näringskvalitet behandlas i rekommendationen om måltider för högskolestuderande.
Mat ger välbefinnande och studieförmåga - Rekommendation om måltider för högskolestuderande (pdf)

Studentmåltid

Studentmåltiden ska uppfylla kriterierna i rekommendationen om måltider för högskolestuderande för att rätten till måltidsstöd ska kunna beviljas.

Se kriterierna för studentmåltiderna.

Prissättning

Studentrestaurangerna ska prissätta måltiderna i enlighet med förordningen för att rätten till måltidsstöd ska kunna beviljas.

Se kriterierna för prissättningen.

Kostnader för lokaler

I förordningen har nivån på maximipriset för en måltid för högskolestuderande beräknats utgående från att restaurangföreståndaren inte har kostnader för lokaler och fasta anläggningar.
Vanligtvis finansierar högskolorna de lokaler och fasta anläggningar som behövs för matserveringen.
FPA kan betala extra understöd per måltid till restaurangen om

  • studentrestaurangen är belägen någon annanstans än i lokaler som förvaltas eller ägs av högskolan eller dess huvudman
  • lokalerna och de fasta anläggningarna ger upphov till kostnader som inte i huvudsak finansieras med allmänna medel
  • studentmåltidernas andel av restaurangens omsättning är minst 10 procent.

Läs mer

Senast ändrad 14.2.2023

Vad tycker du om sidan?