Kontaktinformation för studentrestauranger och läroanstalter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kontaktinformation för studentrestauranger och läroanstalter

Studentrestauranger och läroanstalter kan kontakta FPA:s sakkunniga i frågor som gäller måltidsstöd genom att skicka e-post till adressen ateriatuki@kela.fi eller genom att ringa någon av följande personer:

  • Sari Miettunen, tfn 020 634 6722
  • Else Turtiainen, tfn 050 577 4666

Fakturering av måltidsstöd

  • Milla Brandtell, tfn. 020 634 6643
  • Heli Koppelomäki, tfn 050 533 8653.

Så här skickar du skyddad e-post

Om ditt meddelande innehåller sekretessbelagda uppgifter ska du använda skyddad e-postförbindelse.

  1. Öppna den skyddade e-posten.
    Registrera din e-postadress i tjänsten. Du får därefter en länk till din e-postadress. Via länken kan du skicka skyddad e-post. Länken gäller i 30 dagar.
  2. Namnge e-postmeddelandet enligt ämne, och filerna enligt innehållet i bilagorna, t.ex. ”Faktura för måltidsstöd månad/år”, ”Kassarapport”, ”Bilaga till ansökan”.
  3. Lägg till bilagorna i pdf-format. Vi rekommenderar att ett e-postmeddelande innehåller högst 10 filer.
  4. Skicka meddelandet och bilagorna till adressen ateriatuki@kela.fi.

Så här läser du skyddad e-post från FPA

FPA skickar meddelandet i form av skyddad e-post om meddelandet innehåller sekretessbelagd information. Se anvisningen Hur skyddad e-post från FPA ska hanteras (pdf). Du kan svara på ett meddelande från FPA genom att uppe på sidan välja antingen Svara (Vastaa) eller Svara alla (Vastaa kaikille).

Postadress

Skicka ansökningar om måltidsstöd och extra understöd samt tillhörande bilagor till adressen

FPA, Måltidsstöd
PB 40
40056 FPA

Läs mer