Fakturering av måltidsstöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Fakturering av måltidsstöd

På den här sidan finns information för studentrestauranger om faktureringen av måltidsstöd. Studentrestaurangen ska fakturera FPA för måltidsstödet. FPA betalar alltid måltidsstödet till restaurangen, aldrig direkt till den högskolestuderande.

Måltidsstödets belopp är 2,55 euro. FPA övervakar hur understödet används och gör kontroller hos restauranger som beviljats rätt till måltidsstöd.

Så här fakturerar studentrestaurangen FPA

Måltidsstödets andel dras av från studentlunchen vid restaurangens kassa när den studerande visar upp ett studiekort som berättigar till måltidsstöd eller ett måltidsstödskort från FPA. Restaurangen fakturerar FPA, och FPA betalar ut måltidsstöd till restaurangen utifrån måltidsstödsfakturor och kassarapporter.

I allmänhet faktureras måltidsstödet en gång i månaden. Restaurangföreståndaren bestämmer själv om faktureringen sker på en fakturablankett i pappersformat eller med en Excel-fakturablankett som skickas till FPA som bilaga till ett skyddat e-postmeddelande.

Så här skickar du en fakturablankett som bilaga till ett skyddat e-postmeddelande

Om du vill skicka en fakturablankett per skyddad e-post ska du separat meddela FPA om det. Gör så här:

Begär en elektronisk fakturablankett i Excel-format genom att skicka e-post till adressen ateriatuki@kela.fi. Skriv i meddelandet till vilken e-postadress FPA kan skicka Excel-blanketten. I fortsättningen skickar FPA alltid den elektroniska fakturablanketten i januari. Du kan också hämta Excel-fakturablanketten via extranätet.

 1. Fyll i fakturablanketten. Ange på blanketten
  • numret för den som sänder blanketten; det finns på den förifyllda fakturablanketten
  • restaurangföreståndarens eller restaurangens namn och adress
  • IBAN-kontonummer och bankens BIC-kod
  • perioden som fakturan gäller
  • antalet luncher
  • antalet luncher som berättigar till extra understöd, om restaurangen får extra understöd och beloppet av eventuellt extra understöd
  • fakturans datum.
 2. Foga till meddelandet som skickas med skyddad e-post
  • den ifyllda fakturablanketten
  • kassarapporten exempelvis i pdf-format.
 3. Skicka fakturablanketten och kassarapporten med skyddad e-post till adressen ateriatuki@kela.fi.

Om det inte är möjligt att skicka kassarapporten elektroniskt kan du också skicka den per post. Om bilagan skickas per post ska den innehålla uppgifter om den som skickar fakturan. Skriv i e-postmeddelandet att restaurangen skickar kassarapporten per post. Då förstår den som handlägger ärendet att han eller hon ska vänta på tilläggsmaterial.

Så här skickar du en fakturablankett per post

FPA skickar den förifyllda faktureringsblanketten RU 2r (xlsx) per post till studentrestaurangerna efter att måltidsstöd har beviljats, och årligen alltid i januari. Blanketterna kan användas till slutet av kalenderåret.

Så här fyller du i och skickar in fakturablanketten:

 1. Komplettera fakturablanketten utifrån försäljningens bakgrundssystem eller bokföringen. Följande uppgifter är obligatoriska:
  • perioden som fakturan gäller
  • antalet luncher
  • antalet luncher som berättigar till extra understöd, om restaurangen får extra understöd
  • fakturans datum
  • underskrift.
 2. Bifoga kassarapporten.
 3. Skicka in fakturablanketten i pappersform och bilagor till adressen
  FPA, Måltidsstöd
  PB 40
  40056 FPA

Meddela nytt kontonummer

Så här meddelar du ändring av kontonummer

 1. Skickaändringsmeddelandet som skyddad e-post till adressen ateriatuki@kela.fi eller per post
  FPA, Måltidsstöd
  PB 40
  40056 FPA
Senast ändrad 24.1.2024