Sysselsättningsfrämjande åtgärder


Som arbetslös arbetssökande kan du genom olika åtgärder förbättra dina möjligheter att få arbete. Du utarbetar i samråd med TE-tjänster en sysselsättningsplan där ni kommer överens om att du ska delta i sysselsättningsfrämjande service.

Sysselsättningsfrämjande service är

 • frivilliga studier
 • invandrares frivilliga studier
 • arbetskraftsutbildning
 • jobbsökarträning och karriärträning
 • arbetsprövning och utbildningsprövning
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning finansieras av arbetsförvaltningen och är avgiftsfri för den studerande. Utbildningen är i första hand avsedd för arbetslösa arbetssökande och personer över 20 år som hotas av arbetslöshet.

Som arbetslös kan du också studera på egen hand, t.ex. slutföra avbrutna studier. Du kan få arbetslöshetsförmåner för frivilliga studier om

 • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster
 • du har fyllt 25 år senast då studierna inleds
 • TE-tjänster har konstaterat att du har behov av utbildning
 • studierna har antecknats i din sysselsättningsplan
 • det är fråga om heltidsstudier.

TE-tjänster bedömer om dina studier kan betraktas som frivilliga studier för arbetssökande. TE-tjänster följer också upp studieframgången. Frivilliga studier kan stödjas under den tid studierna varar men högst 24 månader per studiehelhet. TE-tjänster följer upp hur maximitiden uppnås.