Sysselsättningsfrämjande åtgärder

Som arbetslös arbetssökande kan du genom olika åtgärder förbättra dina möjligheter att få arbete. Du utarbetar i samråd med TE-tjänster en sysselsättningsplan där ni kommer överens om att du ska delta i sysselsättningsfrämjande service.

Sysselsättningsfrämjande service är

 • frivilliga studier
 • invandrares frivilliga studier
 • arbetskraftsutbildning
 • jobbsökarträning och karriärträning
 • arbetsprövning och utbildningsprövning
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Arbetskraftsutbildning är i första hand riktad till arbetslösa och till vuxna som löper risk för arbetslöshet. Syftet med utbildningen är att främja sysselsättning och förbättra förutsättningarna att stanna kvar i arbetslivet. Studierna är gratis för den som deltar.

Frivilliga studier

Som arbetslös kan du också studera på egen hand, t.ex. slutföra avbrutna studier. Du kan få arbetslöshetsförmåner för frivilliga studier om

 • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster
 • du har fyllt 25 år senast då studierna inleds
 • TE-tjänster har konstaterat att du har behov av utbildning
 • studierna har antecknats i din sysselsättningsplan
 • det är fråga om heltidsstudier.

TE-tjänster bedömer om dina studier kan betraktas som frivilliga studier för arbetssökande. TE-tjänster följer också upp studieframgången. Frivilliga studier kan stödjas under den tid studierna varar men högst 24 månader per studiehelhet. TE-tjänster följer upp hur maximitiden uppnås.

Läs mer