Arbetslöshet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Har du blivit arbetslös?

 1. Anmäl dig som arbetssökande hos AN-tjänster
  Om du blir arbetslös eller permitterad ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos AN-tjänster.
  Gör så här om du blir arbetslös.
 2. Förmån från kassan eller från FPA?
  Om du hör till en arbetslöshetskassa (antingen via ditt fackförbund eller direkt) ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos din kassa. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA.
  Läs mer om FPA:s arbetslöshetsförmåner.
 3. Vilka arbetslöshetsförmåner betalar FPA ut?
  De arbetslöshetsförmåner som FPA betalar är grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Du kan ansöka om grunddagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret.  Om du inte uppfyller arbetsvillkoret kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd.
  Vad avses med arbetsvillkoret?
 4. Håll din arbetsansökan i kraft
  Gör anmälan om arbetslöshetstid i Mitt FPA med 4 veckors mellanrum. En arbetslöshetsförmån betalas utifrån den.
  Se anvisningarna.

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

 • Om det är tufft med försörjningen

  När du är arbetslös kan du ha det mycket skralt. Utkomststödet kan då hjälpa att komma över det värsta.

 • Sjuk?

  Om du blir sjuk lönar det sig att i stället för arbetslöshetsförmån ansöka om sjukledighet och sjukdagpenning. Då förbrukas inte den maximala utbetalningstiden på 400 dagar för grunddagpenning under sjukledigheten.

 • Behöver du hjälp med att bevara arbetsförmågan?

  Ibland kan sjukdom hindra återgången till arbetet. Se de rehabiliteringsalternativ som FPA erbjuder och sök rehabilitering som passar dig.

 Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Aktuellt

Ändringar i förmånerna 2024

År 2024 för med sig fler förändringar än vanligt i beloppen och villkoren för FPA:s förmåner till följd av olika lagändringar. Vi har sammanställt förändringarna i ett överskådligt paket.

Läs mer