Bekant taxi

Observera om coronavirusläget

Med anledning av coronaviruset samordnas undantagsvis inte de taxiresor som kunderna gör med s.k. FPA-taxi, det vill säga flera kunder åker inte tillsammans i samma taxi.

Rätt att anlita bekant taxi, dvs. en bekant taxichaufför, har barn under 16 år som reser ensamma samt svårt sjuka barn. Dessutom kan rätt till bekant taxi också beviljas utifrån individuell bedömning. På bedömningen inverkar kundens hälsotillstånd och behovet av hjälp under resan.

När du vill ta reda på om du kan anlita bekant taxi ska du ringa FPA:s servicenummer 020 692 224.

Rätt att använda bekant taxi kan endast beviljas när hälso- och sjukvården har utfärdat ett långvarigt intyg för rätt till taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r). Efter individuell prövning skickar FPA ett brev till dig där man berättar om du har blivit beviljad rätt att anlita bekant taxi.

När du har blivit beviljad rätt till bekant taxi ska du kontakta beställningscentralen i ditt område för att ta reda på om du har möjlighet att i praktiken anlita en bekant taxi.

Förutsättningen är att beställningscentralen kan anvisa dig en viss chaufför eller att den chaufför som du har anlitat tidigare hör till FPA:s nuvarande serviceproducenter.

Om du har blivit beviljad rätt att anlita bekant taxi ska du beställa resan direkt av taxiföretagaren eller chauffören. Beakta att även om du har tillstånd att anlita bekant taxi kan andra kunder som ska åt samma håll tas med i bilen.

I fråga om barn under 16 år som reser ensamma eller svårt sjuka barn tas inte andra personer med i samma bil om inte vårdnadshavaren särskilt ger sitt tillstånd till detta.

Rätten att anlita bekant taxi gäller i allmänhet tills vidare.