Vem har rätt att anlita bekant taxi?

Observera om coronavirusläget

Med anledning av coronaviruset samordnas undantagsvis inte de taxiresor som kunderna gör med s.k. FPA-taxi, det vill säga flera kunder åker inte tillsammans i samma taxi.

Barn under 16 år som reser ensamma och som har ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi, Intyg för reseersättning (SV 67r), har rätt att anlita bekant taxi. Dessutom har svårt sjuka barn vars vård koncentrerats till ett central- eller universitetssjukhus rätt att anlita bekant taxi.

FPA kan också bevilja rätt att anlita bekant taxi utifrån en individuell bedömning.

Rätten kan beviljas kunder som på grund av sitt hälsotillstånd endast kan resa med en chaufför som känner till kundens individuella behov av assistans under transporten.

Bekant taxi kan bli aktuell till exempel om kunden har en rörelsebegränsning som kräver rätt typ av assistans och där felaktig assistans kan förorsaka allvarlig skada.

För samiskspråkiga kunder som bor i sameområdet (Enontekis, Enare, Utsjoki samt Lapin paliskunta benämnda renbeteslaget i Sodankylä kommun) finns separata anvisningar för beställning av taxi (Se anvisningar på nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska).

Så här utreder du din rätt att anlita bekant taxi

Om du vill utreda om du eventuellt har rätt att anlita bekant taxi kan du ringa FPA:s kundservicenummer 020 692 224.

Berätta under samtalet hurdan särskild assistans, handledning eller tillsyn du behöver under transporten utifrån ditt hälsotillstånd och om du alltid har en följeslagare med dig. Berätta också varför du inte kan resa på något annat sätt än med bekant taxi.

Rätten att anlita bekant taxi kan inte utredas förrän ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi, Intyg för reseersättning (SV 67r), har lämnats in till FPA.

Efter en individuell bedömning meddelar FPA dig per brev eller per sms huruvida du har rätt att anlita bekant taxi.

Så här beställer du bekant taxi

Om du får rätt att anlita bekant taxi ska du kontakta beställningscentralen i ditt område. Beställningscentralen meddelar dig om den kan ordna bekant taxi för dig. Chauffören vid taxiresor som ersätts av FPA måste höra till de serviceproducenter med vilka FPA har ingått avtal om taxiresor som FPA ersätter.

Beställ taxi via det centraliserade beställningsnumret tills du från FPA får uppgift om eventuell rätt att anlita bekant taxi.

Om du har blivit beviljad rätt att anlita bekant taxi ska du beställa resan direkt av taxiföretagaren eller chauffören. Beakta att även om du har tillstånd att anlita bekant taxi kan andra kunder som ska åt samma håll tas med i bilen.

I fråga om barn under 16 år som reser ensamma eller svårt sjuka barn tas inte andra personer med i samma bil om inte vårdnadshavaren särskilt ger sitt tillstånd till detta.

Rätten att anlita bekant taxi gäller i allmänhet tills vidare.