Så här beställer du FPA-ersatt taxi | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här beställer du taxi

 I varje landskap finns det två serviceproducenter av vilka taxiresor som ersätts av FPA kan beställas. Du kan själv välja av vilkendera du beställer resan. På Åland ska taxi undantagsvis beställas direkt hos taxiföretagaren.

Om du beställer taxin på annat sätt ersätter FPA inte din resa.

Vid resor med FPA-taxi kan kundernas resor samordnas, dvs. det kan också finnas andra kunder som reser till hälso- och sjukvården i samma bil. Läs mer om samordning av resor.

Gör så här

 1. Beställ taxi via en av beställningscentralerna för ditt landskap senast före kl. 14.00 dagen före resan. Se beställningscentralernas nummer.
  • Observera att du inte kan beställa samma resa från båda serviceproducenterna i området samtidigt.
  • Under samtalet får du veta när taxin kommer för att avhämta dig. Du kan också välja att via sms få veta när taxin har godkänt beställningen. Chaufförens telefonnummer meddelas i samma sms. Taxin ska anlända inom 15 minuter från den överenskomna avhämtningstiden.
  •  Beställ resan via beställningscentralen också om du behöver taxi akut eller om du har glömt att beställa taxi dagen innan. I sådana situationer ska resan till hälso- och sjukvården göras senast inom 2 timmar från beställningen. I Lappland ska resan göras senast inom 3 timmar från beställningen. Resan tillbaka från hälso- och sjukvården ska göras senast inom en timme från beställningen.
 2. Om det inte kommer någon taxi vid den avtalade tidpunkten ska du ringa till samma beställningscentral på nytt.
 3. Om det blir ändringar i resan som du har beställt eller om du inte längre behöver skjuts, ska du utan dröjsmål meddela detta till beställningscentralen. Du kan debiteras priset för en resa som inte avbokats.
 4. Kom ihåg att visa ditt FPA-kort eller en identitetshandling för chauffören före resan.
  • Du får reseersättning redan i taxin och betalar endast en självriskandel på 25 euro för resan.

Uppgifter som ska uppges när man beställer taxi

När du beställer taxi blir du ombedd att lämna följande uppgifter:

 • orsaken till att du anlitar taxi (du kan inte åka kollektivt på grund av ditt hälsotillstånd eller kollektivtrafik saknas)
 • namn och personbeteckning
 • adressen där bilen ska avhämta dig
 • resans mål (t.ex. sjukhuset)
 • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
 • eventuella hjälpmedel och behov av att besöka ett apotek
 • eventuell följeslagare
 • telefonnummer på vilket du kan kontaktas gällande resan.

Resor till privat hälso- och sjukvård

Du får ersättning för resor till en privat hälso- och sjukvårdsenhet endast om vården där är ersättningsgill

Exempel

Liisa har på grund av sitt hälsotillstånd rätt att få ersättning från FPA för taxiresor. Liisa reser till fysioterapi hos en privat serviceproducent. Eftersom FPA inte ersätter fysioterapi från 1.1.2023 kan Liisa inte få reseersättning för resan.
 

Betalningsförbindelse, servicesedel eller rehabilitering

Om du har fått en betalningsförbindelse eller servicesedel från välfärdsområdet för privat hälso- och sjukvård får du ersättning för taxiresan. Då ska du vid beställningssamtalet uppge att du har en betalningsförbindelse eller servicesedel. Resorna ersätts också när det är fråga om FPA-rehabilitering.

Kunder med rätt att anlita bekant taxi

Om du har beviljats rätt att anlita bekant taxi ska du beställa resan direkt av taxiföretagaren eller chauffören. Läs mer om  rätt att anlita bekant taxi

Kunder med hörselskada eller talstörning

Kunder som har en hörselskada eller talstörning kan beställa sina resor per sms.

Beställningsnummer

Samtalen till de regionala beställningsnumren är avgiftsfria. Nedan anges beställningscentralernas nummer landskapsvis. Om du inte vet till vilket landskap din kommun hör kan du kontrollera detta i förteckningen över kommuner (pdf).

Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA.

FPA fungerar som den personuppgiftsansvariga som avses i EU:s dataskyddsförordning

Se hur kunderna bedömer sin upplevelse av olika serviceproducenters tjänster (pdf).

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Södra Karelen. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Södra Österbotten. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Södra Savolax. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Kajanaland. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Egentliga Tavastland. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Mellersta och Norra Österbotten. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Mellersta Finland. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyre (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Kymmenedalen. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Lappland. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Skriv ut broschyren på nordsamiska (pdf)

Skriv ut broschyren på enaresamiska (pdf)

Skriv ut broschyren på skoltsamiska (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Birkaland. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Österbotten. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Norra Karelen. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Norra Savolax. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Päijänne-Tavastland. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Satakunta. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Nyland. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Nedan anges numren till beställningscentralerna för Egentliga Finland. Du kan själv välja via vilkendera beställningscentralen du beställer taxi. Via länken nedan kan du ge respons om din taxiresa.

Skriv ut broschyren (pdf)

Beställningscentralen får information från FPA om din rätt att anlita taxi

FPA använder en elektronisk förfrågningstjänst (TAKSO), via vilken uppgifter kan förmedlas till beställningscentralen. Om du har lämnat in ett intyg till FPA om att du har långvarig rätt att anlita taxi (Intyg för reseersättning, SV 67r), får beställningscentralen uppgifter från FPA om vilket slags fordon du har rätt att anlita (vanlig taxi, rullstolstaxi, taxi med bårplats eller tillgängligt fordon) och om huruvida du har rätt att anlita så kallad bekant taxi. Du kan också be att beställningscentralen i dina uppgifter lägger till information om att du behöver särskild hjälp eller att du har med dig hjälpmedel på resan.

Från 2023 skickar FPA inte längre något separat årssjälvriskkort för att visa att årssjälvrisken nåtts. Via TAKSO får förmedlingscentralen uppgifter om huruvida du ska betala en självriskandel för resan. Ingen självriskandel tas ut om årssjälvrisken har nåtts. Om du ändå har betalat självriskandelen fastän årssjälvrisken har nåtts betalar FPA automatiskt det belopp som du betalat för mycket tillbaka till dig.

Hur ska jag göra om den beställda taxin inte kommer och jag måste ordna resan på något annat sätt?

Beställningscentralen ansvarar för att kunden får en taxi i enlighet med beställningen. När taxi beställts på förhand borde en taxi anlända inom 15 minuter från den överenskomna avhämtningstiden. Om taxin inte kommer ska du ringa till den beställningscentral där du beställde taxin.

Beställningscentralen är skyldig att ordna en ersättande transport för dig. Om det inte är möjligt och du blir tvungen att ordna transporten själv, ersätter beställningscentralen alla nödvändiga kostnader som detta medfört. 

Senast ändrad 23.5.2024