Bekant taxi | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Vem har rätt att anlita bekant taxi?

Rätt att anlita bekant taxi, dvs. en bekant taxichaufför, har barn under 16 år som regelbundet får vård eller rehabilitering och som reser ensamma.

Ett svårt sjukt barn kan också ha rätt till bekant taxi i vissa särskilda fall, då vården är centraliserad till ett central- eller universitetssjukhus (även om en följeslagare eller förälder åker med).

FPA kan också bevilja rätt att anlita bekant taxi utifrån en individuell bedömning. Det kan till exempel vara fråga om en kund som reser utan följeslagare och som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan resa med någon annan än en sådan chaufför som vet vilket slag av hjälp kunden behöver under resan.

Bekant taxi kan bli aktuell till exempel om kunden har en rörelsebegränsning som förutsätter rätt typ av assistans och där felaktig assistans kan förorsaka allvarlig skada.

För samiskspråkiga kunder som bor i sameområdet (Enontekis, Enare, Utsjoki samt Lapin paliskunta benämnda renbeteslaget i Sodankylä kommun) finns separata anvisningar för beställning av taxi.

Samiskspråkiga anvisningar:

Så här utreder du din rätt att anlita bekant taxi

Om du vill utreda om du eventuellt har rätt att anlita bekant taxi kan du ringa FPA:s kundservicenummer 020 692 224.

Berätta under samtalet hurdan särskild assistans, handledning eller tillsyn du behöver under transporten utifrån ditt hälsotillstånd och om du alltid har en följeslagare med dig. Berätta också varför du inte kan resa på något annat sätt än med bekant taxi.

Lämna till FPA in ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi (SV 67r). FPA kan utreda rätten att anlita bekant taxi först när du har lämnat in intyget. Om det är fråga om ett barn under 16 år behöver man inte lämna in något intyg.

Vi bedömer din situation och meddelar sedan huruvida du har rätt att anlita bekant taxi. Om du har valt att ta emot meddelanden i MittFPA skickar vi meddelandet den vägen. I annat fall får du meddelandet per brev. Vi informerar också beställningscentralen om rätten att anlita bekant taxi.

Så här beställer du bekant taxi

Beställ taxi via det regionala beställningsnumret tills du från FPA får uppgift om eventuell rätt att anlita bekant taxi. Om du får rätt att anlita bekant taxi ska du kontakta beställningscentralen i ditt område. Beställningscentralen meddelar dig när den har ordnat bekant taxi för sig. Chauffören måste höra till de serviceproducenter med vilka FPA har ingått ett avtal om taxiresor som FPA ersätter. Se regionala beställningsnumret och beställninscentras kontaktuppgifter.

När en bekant taxi har ordnats för dig, ska du beställa resan direkt av taxiföretagaren eller chauffören. Beakta att även om du har tillstånd att anlita bekant taxi kan andra kunder som ska åt samma håll tas med i bilen.

I fråga om barn under 16 år som reser ensamma tas inte andra personer med i samma bil om inte vårdnadshavaren särskilt ger sitt tillstånd till detta.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?