Färdmedel | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Färdmedel

Du får ersättning enligt det förmånligaste färdsätt som står till buds. I allmänhet är tåg eller buss det förmånligaste alternativet, förutsatt att ditt hälsotillstånd tillåter att du använder tåg eller buss och om offentlig kollektivtrafik finns att tillgå.

Beroende på ditt hälsotillstånd och på trafikförhållandena kan du också få ersättning för resor med egen bil eller med taxi. 
Du betalar en självriskandel för alla resor.  Läs mer om självrisklandelar.

Kollektivtrafik

När du åker med kollektivtrafik till en hälsovårdscentral, till ett offentligt sjukhus eller till rehabilitering som ordnas av FPA behöver du inte bifoga något separat intyg från hälso- och sjukvården till din ansökan om reseersättning. Om du reser till en privat hälso- och sjukvårdsenhet behöver du alltid ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).

FPA ersätter resan högst enligt priset på en enkelbiljett för kollektivtrafiken. Om du har använt en seriebiljett ska du dividera seriebiljettens pris med antalet resor till hälso- och sjukvården. 

Du kan använda en reseplanerare (kelareitit.digitransit.fi) för att planera din resa. Reseplaneraren visar hur lång resan är, hur lång tid den tar och om det finns kollektivtrafik att tillgå.  
 

Egen bil

Om du använder din egen bil eller en bil som ägs av någon annan är ersättningen 0,33 euro/km. 

Om flera personer från samma familj åker i samma bil ska man ansöka om ersättning för en familjemedlems kostnader.  

Om en enkelresa är under 200 kilometer behöver du inte något intyg för användning av egen bil. Om du åker med egen bil på grund av ditt hälsotillstånd och en enkelresa är över 200 kilometer behöver du ett intyg från hälso- och sjukvården över att du har rätt att använda dig av egen bil (Intyg för reseersättning, SV 67r).

Om du åker över 200 kilometer med egen bil på grund av bristfälliga trafikförbindelser ska du ange detta i din ansökan om ersättning.

Privat hälso- och sjukvård

Om du reser till privat hälso- och sjukvård och det är möjligt att få FPA-ersättning för vården  kan du ansöka om reseersättning för din resa. För din ansökan om reseersättning behöver du ett intyg (Intyg för reseersättning, SV 67r) som du kan be om från hälso- och sjukvården.  

 Läs mer om FPA-ersättningar

Taxi

Du kan få ersättning för en taxiresa om du är tvungen att anlita taxi på grund av ditt hälsotillstånd eller på grund av bristfälliga trafikförbindelser. Om du använder taxi på grund av ditt hälsotillstånd behöver du ett intyg från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67r).  Läs mer om taxiresor

För att FPA ska kunna betala ut ersättning för resan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer.  I varje landskap finns det två serviceproducenter av vilka taxiresor som ersätts av FPA kan beställas. Du kan själv välja av vilkendera du beställer resan. Se beställningsnumren för FPA-taxi

Om du använder taxi på grund av bristfälliga trafikförbindelser ska du i samband med beställningssamtalet motivera varför du behöver använda taxi. Under returresan kan du stanna för att hämta hjälpmedel vid hälsocentralen eller besöka ett apotek för att ta ut läkemedel som du har blivit ordinerad.

I samband med en taxiresa dras ersättningen av från resans pris, och du betalar endast en självriskandel för din resa. Självriskandelen är högst 25 euro. Kostnaderna för resor som gjorts med taxi räknas automatiskt in i årssjälvrisken efter att de har behandlats hos FPA. Man behöver inte ansöka om ersättning för dem separat.

Läs mer om ersättning för taxiresor

Resekedja

En resekedja är en resa som har gjorts med minst två färdmedel. Till exempel kan en del av resan ha gjorts med buss och en del med FPA-taxin som beställts på det regionala beställningsnumret. I sådana fall räknas alla kostnader för resan ihop och en enda självriskandel (25 euro) dras av.

Andra färdmedel

FPA ersätter också resor som gjorts med ambulans, helikopter och ambulansflyg. För att man ska få ersättning för sådana resor förutsätts att hälso- och sjukvården har motiverat varför det är nödvändigt att den här typen av fordon används (Intyg för reseersättning, SV 67r). FPA ersätter också kostnader för resor sjöledes i skärgårdsförhållanden, om resorna gjorts på grund av avsaknad av trafik- och transportservice.

Läs mer

Senast ändrad 27.2.2024

Vad tycker du om sidan?