Vem kan beviljas tolktjänst för personer med funktionsnedsättning?

 

Du kan beviljas tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om  

 • du har en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada
 • du har en hemkommun i Finland
 • du kan uttrycka dig med hjälp av tolkning och använda någon fungerande kommunikationsmetod.

Exempel på kommunikationsmetoder:

 • finskt eller finlandssvenskt teckenspråk
 • tecknat tal, finska eller svenska
 • taltolkning
 • skrivtolkning på finska, svenska eller samiska
 • andra kommunikationsmetoder för personer med talskada, t.ex. bildkommunikation.

Invandrare som är bosatta i Finland kan beviljas rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning om personen förstår och kan använda

 • finskt teckenspråk
 • finlandssvenskt teckenspråk
 • talad eller skriven finska
 • talad eller skriven svenska.