Personlig tolklista

Tolklistan är en lista på tolkar till vilka man strävar till att förmedla dina tolkbeställningar. Du kan välja om du vill använda en tolklista eller inte. Du gör upp listan tillsammans med FPA.

Syftet med tolklistan är att se till att du får högklassig, övergripande och fungerande tolktjänst. Listan görs inte upp separat för varje beställning.

Om du vill kan du stryka tolkar från listan eller lägga till tolkar till listan. Tolken kan också be att bli struken från listan. 

Om du vill ha en tolklista

Gör så här

 • Föreslå tolkar till din tolklista. Ge dina förslag på kunduppgiftsblanketten.
 • Du hittar information om tolkarna på serviceproducenternas webbsidor.
 • Du kan föreslå tolkar som är verksamma i din hemkommun eller nära din hemkommun.
 • Om du regelbundet behöver tolkning på någon annan ort än din hemort, kan du för listan föreslå en tolk som är verksam nära det ställe där du behöver tolkning.
 • Du kan ange någon av de tolkar som du föreslagit till exempel för hobbyer eller möten på arbetsplatsen.
 • Skicka kunduppgiftsblanketten till FPA per post eller via funktionen Meddelanden i e-tjänsten.

Innan du kan börja använda tolklistan

 • Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kontrollerar att den tolk som du föreslagit är lämplig för just dina tolkningsbehov och att tolken är verksam inom ditt närområde. Om den föreslagna tolken inte är lämplig kontaktar Centret dig och söker i samarbete med dig lämpliga tolkar för din lista.
 • Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning kontrollerar med de föreslagna tolkarna om de kan anlitas.
 • Du får skriftlig information om de tolkar som finns på din lista. 

Ingen tolklista görs upp för studier.

Serviceområden

Tolktjänsten är organiserad i 6 områden: Nyland, Västra, Mellersta, Östra, Österbotten och Norra. Områdenas gränser följer gränserna för landskapen.

Utgångspunkten är, att servicen ordnas enligt områdena så nära kunden som möjligt. Om du bor intill gränsen mellan områden, kan tolktjänsten vid behov ordnas från grannområdet. Om du regelbundet behöver tolkning utanför din hemtrakt, kan du föreslå tolkar som finns nära tolkningsplatsen till din personliga lista.

Om du inte vill ha en tolklista

Om du inte vill ha en tolklista och gör en beställning förmedlar Centret en lämplig tolk som är verksam nära det ställe där du behöver tolkning.

Om du behöver tolk för ett nära familjetillfälle, kan du själv föreslå en tolk.

Speciellt nära familjetillfällen är till exempel:

 • eget eller nära släktings bröllop
 • nära släktings begravning
 • eget barns dop
 • förlossning eller undersökningar som föregår förlossningen.

Också maken kan beställa tolk för en förlossning eller undersökningar som föregår förlossningen.

Läs mer: