Yrkesinriktad rehabilitering för unga

Målet med yrkesinriktad rehabilitering för unga är att hjälpa dig att planera din egen framtid och hitta en väg mot studie- och arbetslivet.

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering för unga om du är 16–29 år och behöver stöd i olika utmaningar i det dagliga livet. Du behöver inget läkarutlåtande när du söker till rehabiliteringen.  Rehabiliteringsformen kan passa dig till exempel om

  • du ännu inte hittat en lämplig studieinriktning eller lämpligt arbete eller
  • dina studier avbrutits eller det finns en risk att de avbryts eller
  • din civil- eller militärtjänstgöring har avbrutits och du behöver hjälp med att planera din framtid.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga planeras alltid individuellt och målen fastställs tillsammans med klienten.

När du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering behöver du inte veta vilket slag av rehabilitering du söker.  FPA hjälper dig att hitta en lämplig rehabiliteringsform.

Utan läkarutlåtande kan följande rehabiliteringsformer beviljas:

NUOTTI-coachning

Vid NUOTTI-coachning får du en personlig coach som hjälper dig att planera din framtid. Du träffar coachen regelbundet i din egen vardagsmiljö.

Tillsammans med coachen

  • identifierar du dina styrkor och kunskaper
  • kartlägger du vilka studieplatser eller yrken som skulle kunna intressera dig
  • planerar du hur du kan nå målen. 

Vid behov hjälper coachen dig också med praktiska frågor som du funderat på. Coachen kan komma med dig till FPA, arbets- och näringsbyrån eller läkaren.

Du hittar Nuotti-coacharna via tjänsten för sökning av serviceproducent.

Försörjning under rehabiliteringen

Du kan få rehabiliteringspenning under den tid du deltar i yrkesinriktad rehabilitering för unga.