Rehabiliteringsutredning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning

Målgruppen för en yrkesinriktad rehabiliteringsutredning är vuxna och ungdomar i arbetsför ålder.

Observera!

Du kan ansöka om en yrkesinriktad rehabiliteringsutredning också utan att ha en konstaterad sjukdom, om du är i åldern 16–29 år och din funktionsförmåga är väsentligt försämrad. Läs mer om yrkesinriktad rehabilitering för unga.

Med stöd av ett multiprofessionellt team identifierar och bedömer du de faktorer som påverkar din arbets- eller studieförmåga eller din funktionsförmåga. Under individuella samtal får du hjälp med att utarbeta en yrkesplan. Planen hjälper dig att komma ut eller fortsätta i arbetslivet. Vid behov får du också stöd för att utreda möjligheterna till medicinsk rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning-serviceproducenter

Serviceproducenter

Rehabiliteringen genomförs i serviceproducentens rehabiliteringslokaler så nära ditt hem som möjligt.

Rehabiliteringen är högst 10 rehabiliteringsdagar lång och den omfattar

  • en inledande utredning (2–4 dagar), där man kartlägger din situation
  • en fortsatt utredning (6–8 dagar), vars syfte är att utarbeta en yrkesplan
  • en uppföljande kontakt efter den fortsatta utredningen och vid behov ett uppföljande besök.

Rehabiliteringens omfattning anpassas enligt dina individuella rehabiliteringsmål. En del av rehabiliteringen kan genomföras i form av distansrehabiliteringsdagar.

Den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen är avgiftsfri för dig.
Under rehabiliteringstiden kan du ha rätt till rehabiliteringspenning. FPA ersätter också resor till och från rehabiliteringen.

Läs mer

Senast ändrad 28.5.2024