Utbildningsprövning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Utbildningsprövning

Utbildningsprövning kan vara ett alternativ om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det särskilt svårt att välja utbildningsområde. Samtidigt får du reda på om den utbildning du tänkt dig lämpar sig för dig.

Under utbildningsprövningen får du en uppfattning om vilka krav utbildningen ställer. Du försäkrar dig samtidigt om att branschen lämpar sig för dig. Utbildningsprövning hjälper dig också att precisera din studieplan.

Du väljer själv vid vilken läroanstalt utbildningsprövningen genomförs. Du ska själv komma överens om de praktiska arrangemangen med läroanstalten. Under utbildningsprövningen får du en bild av läroanstalten och utbildningen. Du får följa med lektioner och diskutera frågor som gäller studierna. På det viset kan du avgöra om branschen intresserar och lämpar sig för dig.

Utbildningsprövningen omfattar högst 10 dagar och är avgiftsfri för dig. FPA betalar kostnaderna för utbildningsprövningen till läroanstalten.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?