Kela maksaa jatkossa hyvinvointialueille ne henkilöasiakkaiden etuudet, jotka aiemmin on maksettu kunnille | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kela maksaa jatkossa hyvinvointialueille ne henkilöasiakkaiden etuudet, jotka aiemmin on maksettu kunnille

Julkaistu 13.12.2022

Vuodenvaihteen jälkeen Kela maksaa hyvinvointialueille sellaiset henkilöasiakkaiden etuudet, jotka aiemmin on maksettu kunnille. Jos hyvinvointialue ei ole ilmoittanut uusia tilinumeroita riittävän ajoissa tai jos niitä ei ole ehditty päivittää Kelassa, maksut ohjautuvat vuodenvaihteen jälkeen nykyisille tileille. Kuntien onkin hyvä pitää tilit voimassa ainakin vuodenvaihteen yli.

Kela on tähän asti maksanut asiakkaan etuuden kunnalle, jos siitä on tehty lakiin perustuva maksuvaatimus tai jos kunta ja asiakas ovat sopineet niin. Vuodenvaihteesta alkaen Kela maksaa etuuden hyvinvointialueille, jos hyvinvointialue on ilmoittanut uudet tilitiedot Kelaan ajoissa.

Kela on pyytänyt tilitietoja syksyllä ja talvella

Kela on pyytänyt 16.9.2022, että hyvinvointialueet ilmoittavat tili- ja yhteystietonsa Kelaan lokakuun 2022 loppuun mennessä. Muistutusviestin Kela on lähettänyt joulukuun alussa. Kaikilta alueilta uusia tilinumeroita ei kuitenkaan ole vielä saatu.

Jos hyvinvointialueet ovat ilmoittaneet tiedot ajoissa, Kela pyrkii päivittämään tilinumerot järjestelmiinsä joulukuun aikana. Näin maksut ohjautuvat hyvinvointialueiden tileille vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueen kannattaa huolehtia myös siitä, että tili on voimassa ja käytössä jo ennen vuodenvaihdetta.

Hyvinvointialueiden ja kuntien on kuitenkin hyvä varautua siihen, että kuntien tileille tulee tammikuussa 2023 maksuja, jotka kuuluvat hyvinvointialueelle. Maksu voi ohjautua kunnan tilille esimerkiksi sen takia, että tilinumeroita ei ole ilmoitettu tai ilmoitetuissa tiedoissa on epäselvyyksiä. 

Kela on maksanut maksuvaatimuksen perusteella kunnille noin 80 000 maksua vuodessa. Kunnan ja asiakkaan sopimuksen perusteella tehtävien maksujen määrä ei ole tiedossa, sillä ne eivät näy erikseen Kelan tilastoissa. 

Jos maksu viipyy, asiaa kannattaa selvittää ensin hyvinvointialueella

Jos näyttää siltä, että maksu on ohjautunut kunnan tilille, asiaa on hyvä selvittää ensin hyvinvointialueella ja kunnassa. Hyvinvointialueen työntekijä voi tarkistaa etuustietopalvelu Kelmusta, onko etuus maksettu. Lisäksi hän voi tarkistaa Kelmussa näkyvästä alkuperäisestä maksuvaatimuksesta, mille tilille Kela on maksanut etuuden. Työntekijällä täytyy olla riittävät tietojensaantioikeudet ja Kelmun käyttöön tarvittavat Suomi.fi-valtuudet.

Jos maksu on ohjautunut kunnan tilille, nopein tapa saada maksu hyvinvointialueelle on, että kunta maksaa väärin menneen maksun suoraan hyvinvointialueelle. Myös Kela voi auttaa tarvittaessa selvittämään, mikä on paras ratkaisu asian korjaamiseksi. Jos kunta palauttaa maksun Kelaan, Kela selvittää hyvinvointialueelta, mille tilille etuus täytyy maksaa. 

Kelaan kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä, jos asiakkaan maksu ei ole mennyt oikealle tilille ja Kelalta tarvitaan toimenpiteitä.

Lue lisää 

Sivu päivitetty 19.12.2022