124 Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt

(Cystinuria, morbus Wilson, acrodermatitis enteropathica; E16.1, E70.2, E71.3, E72, E83.0, E83.2, E83.58, E87.8)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Tähän ryhmään kuuluvat synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt ("inborn errors of metabolism"), joihin on yleisesti hyväksytty pitkäaikaiseen käyttöön sopiva korvaushoito tai vastaava korjaava hoito.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaine Korvausnumero
Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa (rajoitettu erityiskorvaus) 151
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti (rajoitettu erityiskorvaus) 195
Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt 503
Burosumabi (rajoitettu peruskorvaus) 3040

Lue lisää