124 Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

124 Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt

(Cystinuria, morbus Wilson, acrodermatitis enteropathica; E16.1, E70.2, E71.3, E72, E83.0, E83.2, E83.58, E87.8)

Diagnoosin ja lääkehoidon tarvearvion edellytetään perustuvan erikoissairaanhoidon tutkimuksiin.

Tähän ryhmään kuuluvat synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt ("inborn errors of metabolism"), joihin on yleisesti hyväksytty pitkäaikaiseen käyttöön sopiva korvaushoito tai vastaava korjaava hoito.

Lausunnossa edellytetään kuvattavan asianmukaiset diagnostiset tutkimukset ja hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

 

Muut tähän sairauteen liittyvät korvausoikeudet
Sairaus tai lääkeaineKorvausnumero
Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa (rajoitettu erityiskorvaus)151
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti (rajoitettu erityiskorvaus)195
Burosumabi (rajoitettu erityiskorvaus)1533
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta, migalastaatti ja pegunigalsidaasi alfa (rajoitettu peruskorvaus)336
Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt503

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.11.2023