Lääkekorvausten alkuomavastuu | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Alkuomavastuu

Lääkekorvauksia voidaan maksaa sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Alkuomavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa ja sitä sovelletaan sen vuoden alusta, jolloin asiakas täyttää 19 vuotta.

Apteekit saavat asiakkaan reaaliaikaisen alkuomavastuutiedon suorakorvaustietojen kyselypalvelusta. Asiakkaan alkuomavastuukertymä päivittyy kyselypalveluun heti, kun ostokerta toimitetaan eli lähetetään Kelaan. Päivittynyt omavastuukertymä on heti kaikkien apteekkien käytettävissä asiakkaan seuraavaa lääkeostoa varten.

Alkuomavastuun kertyminen

Asiakkaan alkuomavastuuta kerryttää korvausjärjestelmään kuuluvan valmisteen hinta tai viitehinta. Oston maksajana voi olla asiakkaan lisäksi myös muu maksajataho, esimerkiksi toimeentulotuki tai vakuutusyhtiö. Jos asiakas on kieltänyt lääkevaihdon, lääkkeen viitehinnan ylittävä osuus ei kerrytä alkuomavastuuta.

Jos asiakas ostaa korvausjärjestelmään kuuluvan valmisteen ei-korvattuna, osto ei kerrytä alkuomavastuuta.

Alkuomavastuun täyttyminen

Alkuomavastuu voi täyttyä joko yhdestä tai useammasta ostosta riippuen valmisteiden hinnoista. Jos samassa ostossa on useamman eri korvausluokan lääkkeitä, alkuomavastuu kertyy seuraavassa järjestyksessä:

  1. peruskorvattavat lääkkeet
  2. alemman erityiskorvausluokan lääkkeet
  3. ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet.

Jos lääkkeet on hinnoiteltava eri ostoihin, käsittele lääkeostot edellä mainitussa järjestyksessä, jotta asiakas saa hänelle kuuluvat korvaukset oikein. Vain erityistilanteissa asiakkaalle toimitettavat lääkkeet on kirjattava erilliseen ostokertaan.

Erityistilanteita:

Edellinen osto on lähetettävä Kelaan ennen seuraavan oston aloittamista, jotta alkuomavastuu päivittyy seuraavaan ostoon oikein (ks. Kyselypalvelun reaaliaikaisuus).

Asiakas saa apteekissa lääkekorvauksen siitä ostosta, jossa alkuomavastuu täyttyy. Korvauksen saa alkuomavastuun ylittävältä osalta.

Sivu päivitetty 30.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?