Lääkkeen peruskorvaus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Peruskorvaus

Peruskorvauksen suuruus on 40 % valmisteen hinnasta tai viitehinnasta. Valmisteen korvattavuuden voit tarkistaa Kelan lääkehausta.

Rajoitettu peruskorvaus

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin eli vain tietylle potilasjoukolle. Kun lääkkeen peruskorvattavuutta on rajoitettu, lääke on peruskorvattava korvausnumerolla tai reseptimerkinnällä.

Peruskorvaus korvausnumerolla

Löydät rajoitetusti peruskorvattavat lääkeaineet ja lääkevalmisteet korvausluokan tai korvausnumeron perusteella Kelan lääkehausta. Rajoitetusti peruskorvattavien lääkevalmisteiden (lääkeaineiden) korvausnumero alkaa numerolla 3. Lääkehakupalvelun linkitysten kautta pääset tarvittaessa katsomaan korvausnumeron myöntämisen edellytyksiä.

Osa lääkeaineista on sekä rajoitetusti peruskorvattavia että rajoitetusti erityiskorvattavia samoilla lääketieteellisillä edellytyksillä. Kun asiakkaan sairaus täyttää kyseiset edellytykset, Kela myöntää asiakkaalle useimmiten molemmat korvausoikeudet (rajoitettu peruskorvaus ja rajoitettu erityiskorvaus).

Peruskorvaus reseptimerkinnällä

Osa rajoitetusti peruskorvattavista lääkkeistä vaatii lääkkeen määrääjän tekemän erillisen reseptimerkinnän, jotta asiakas voi saada peruskorvauksen. Lääkkeen määrääjä kirjaa merkinnän reseptin Erillisselvitys-kohtaan.

Apteekissa on kiinnitettävä erityistä huomiota reseptimerkinnän oikeellisuuteen. Lääkevalmiste voidaan toimittaa korvattuna vain, jos reseptissä oleva merkintä on vaatimusten mukainen.

Tarkista suorakorvaukseen oikeuttavat reseptimerkinnät ja reseptimerkinnällä korvattavat lääkkeet.

Epäselvissä tapauksissa voit

  • ohjata asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta
  • varmistaa reseptimerkinnän oikeellisuuden lääkkeen määrääjältä ja pyytää häntä tekemään tarvittavat korjaukset sähköiseen reseptiin. Voit myös sopia lääkkeen määrääjän kanssa, että korjaat tiedot sähköiseen reseptiin lääkkeen määrääjän kertoman ohjeen mukaisesti.
Sivu päivitetty 3.5.2021