Lääkkeen korvausoikeuden hakeminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Korvausoikeuden hakeminen

Katso Kelan päätökset, joissa kuvataan, millä perusteella Kela voi myöntää korvausoikeuden asiakkaalle.

Kun korvausnumero alkaa numerolla

  • 1, kyse on oikeudesta ylempään erityiskorvaukseen (100 %)
  • 2, kyse on oikeudesta alempaan erityiskorvaukseen (65 %)
  • 3, kyse on oikeudesta rajoitettuun peruskorvaukseen (40 %)
  • 5, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (65 %)
  • 6, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (40 %). 

Reseptimerkinnät

Eräiden lääkeaineiden korvausedellytysten täyttyminen osoitetaan reseptissä olevalla reseptimerkinnällä tai korvausnumeron ja reseptimerkinnän yhdistelmällä. Lääkkeen määrääjä kirjaa merkinnän reseptin Erillisselvitys-kohtaan.

Reseptimerkinnällä korvattavissa lääkkeissä voi olla rajoituksia korvattavassa lääkemäärässä ja ajassa, jonka kuluessa lääkkeen voi toimittaa korvattuna. Kun lasketaan aikaa, jonka kuluessa lääkkeen voi toimittaa korvattuna, laskennan ensimmäinen päivä (eli ”päivä yksi”) on reseptimerkintään kirjattua päivämäärää seuraava päivä.

Apteekkijärjestelmien laskurit voivat omalta osaltaan tukea lääkkeen toimittajaa ilmoittamalla voiko lääkkeen vielä toimittaa korvattuna.

Koska reseptit ovat pääsääntöisesti voimassa kaksi vuotta, apteekeissa käsitellään 1.5.2022 alkaen sekä Lääketietokannan vanhalla että uudella versiolla laadittuja reseptejä. Lääketietokannan vanhan version mukaiset reseptimerkinnät vaativat apteekissa toimenpiteitä:

  • Jos reseptillä on Lääketietokannan vanhan version mukainen reseptimerkintä, joka vastaa korvauksen antamiseen vaadittavaa reseptimerkintää, valitse reseptiä toimittaessasi Lääketietokannan uuden version mukainen erillisselvitysteksti ja sen nelimerkkinen koodi.
  • Jos reseptillä on Lääketietokannan vanhan version mukaisen reseptimerkinnän päivämäärätieto, kirjaa tämä tieto päivämäärätiedolle tarkoitettuun kenttään siten kuin lääkkeen määrääjä on sen ilmoittanut.

Lue lisää perusvoiteiden reseptimerkinnästä

Hakeminen

Asiakas hakee oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitettuun korvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen Kelasta lääkärin laatimalla B-lausunnolla. Jos korvausoikeuden käsittelyä halutaan kiirehtiä, asiakas voi olla yhteydessä Kelaan.

Kela voi myöntää korvausoikeuden alkamaan siitä päivästä lukien, kun B-lääkärinlausunto on saapunut Kelaan. Oikeus rajoitettuun peruskorvaukseen voidaan kuitenkin myöntää alkamaan enintään 6 kuukautta takautuvasti B-lausunnon Kelaan saapumisesta. Korvausoikeus on voimassa pysyvästi tai määräaikaisesti.

Lääkityksen aloittaminen ei aina oikeuta lääkkeen erityiskorvaukseen, vaan sairauden on oltava sairausvakuutuslain mukaisesti vaikea ja pitkäaikainen.

Kun korvausoikeushakemus on käsittelyssä

Jos valmiste toimitetaan asiakkaalle ei-korvattuna, anna hänelle mukaan laskelma lääkeostoista. Sen avulla asiakas voi hakea korvausta jälkikäteen Kelasta, kun korvausoikeuspäätös on tehty. Laskelma on asiakkaalle maksuton.

Sivu päivitetty 24.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?