Korvausoikeuden hakeminen

Katso Kelan päätökset, joissa kuvataan, millä perusteella Kela voi myöntää korvausoikeuden asiakkaalle.

Kun korvausnumero alkaa numerolla

  • 1, kyse on oikeudesta ylempään erityiskorvaukseen (100 %)
  • 2, kyse on oikeudesta alempaan erityiskorvaukseen (65 %)
  • 3, kyse on oikeudesta rajoitettuun peruskorvaukseen (40 %)
  • 5, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (65 %)
  • 6, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (40 %). 

Reseptimerkinnät

Eräiden lääkeaineiden korvausedellytysten täyttyminen osoitetaan reseptissä olevalla reseptimerkinnällä tai korvausnumeron ja reseptimerkinnän yhdistelmällä.

Hakeminen

Asiakas hakee oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitettuun korvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen Kelasta lääkärin laatimalla B-lausunnolla. Jos korvausoikeuden käsittelyä halutaan kiirehtiä, asiakas voi olla yhteydessä Kelaan.

Kela voi myöntää korvausoikeuden alkamaan siitä päivästä lukien, kun B-lääkärinlausunto on saapunut Kelaan. Oikeus rajoitettuun peruskorvaukseen voidaan kuitenkin myöntää alkamaan enintään 6 kuukautta takautuvasti B-lausunnon Kelaan saapumisesta. Korvausoikeus on voimassa pysyvästi tai määräaikaisesti.

Huomio

Lääkityksen aloittaminen ei aina oikeuta lääkkeen erityiskorvaukseen, vaan sairauden on oltava sairausvakuutuslain mukaisesti vaikea ja pitkäaikainen.

Kun korvausoikeushakemus on käsittelyssä

Jos valmiste toimitetaan asiakkaalle ei-korvattuna, anna hänelle mukaan laskelma lääkeostoista. Sen avulla asiakas voi hakea korvausta jälkikäteen Kelasta, kun korvausoikeuspäätös on tehty. Laskelma on asiakkaalle maksuton.