Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos Kela myöntää sinulle lainatakauksen, voit hakea lainan valitsemastasi pankista.

Koska Kela takaa opintolainasi, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Takaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Sovit opintolainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa.

Kuka voi saada opintolainaa?

Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat Kelasta opintorahaa tai Työllisyysrahastolta aikuiskoulutustukea. Opintorahalla tarkoitetaan muuta opintorahaa kuin opintorahan oppimateriaalilisää.

Vaikka et saa opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen seuraavissa tilanteissa:

  • Olet 18–19-vuotias, asut vanhempasi luona, opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa etkä voi saada opintorahaa vanhempiesi tulojen vuoksi. Voit kuitenkin saada lainatakauksen.
    • Jos olet alle 17-vuotias ja asut vanhempasi luona, et voi saada lainatakausta.
  • Olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi luona etkä voi saada muuta opintorahaa, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Voit saada lainatakauksen, jos vanhempiesi tulot ovat yhteensä alle 64 400 euroa vuodessa.
  • Kun suoritat Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkintoa tai kun suoritat Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan yksiosaista peruskurssia tai kaksiosaisen peruskurssin 1. osaa, voit saada lainatakauksen, mutta et voi saada opintorahaa, koska saat oppilaitokseltasi opintojen ajalta maksettavaa päivärahaa. Muissa tilanteissa voit saada lainatakauksen vain, jos saat opintorahaa tai aikuiskoulutustukea.

Milloin lainatakausta ei voi saada?

Et voi saada lainatakausta, jos aiempi opintolainasi on Kelan perittävänä.

Jos aiempi opintolainasi on Kelan perittävänä ja saat sen vuoksi hylkäävän päätöksen lainatakauksesta, voit hakea lainatakauksen myöntämistä poikkeuksellisten syiden perusteella. Silloin sinun on tehtävä Kelalle selvitys poikkeuksellisista syistä. Saat ohjeet selvityksen tekemiseen opintotukipäätöksen liitteenä. Jos esität hyväksyttäviä erityisiä syitä, saat lainatakauksesta myönteisen päätöksen. Jos esittämiäsi syitä ei hyväksytä, saat hylkäävän päätöksen.

Opintolainan valtiontakausta ei myönnetä opiskelijalle, joka suorittaa vapausrangaistusta.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki

Jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea.

Lue lisää