B-lausunto osasairauspäivärahaa varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon (SV 7) osasairauspäivärahahakemuksen liitteeksi. Osasairauspäiväraha tukee työkyvyttömän työntekijän tai yrittäjän pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhönsä.

Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa, jos asiakas ei voi sairauden vuoksi tehdä tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa (= ammatillinen työkyvyttömyys). Sen lisäksi edellytyksenä on, että työkyvyttömyydestään huolimatta asiakas pystyy hoitamaan osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään ja toipumistaan.

Osasairauspäivärahaa voi saada

  • kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, joka sopii työnantajansa kanssa työskentelyn vähentämisestä 40 – 60 % normaalista työajasta. Työnantaja lähettää osa-aikatyön tiedot Kelaan lomakkeella Ilmoitus osasairauspäiväraha SV 28 (pdf) tai työnantajien asiointipalvelussa. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa.
  • kahta tai useampaa osa-aikatyötä tekevä, jonka viikoittainen työaika on yhteensä vähintään 35 tuntia ja joka sopii työnantajiensa kanssa työn vähentämisestä 40–60 % normaalista viikoittaisesta työajasta. Työaikaa voi vähentää yhdestä tai useammasta työstä. Työkyky ja osa-aikatyön mahdollisuudet tulee arvioida niin, että otetaan huomioon työntekijän kaikki työsuhteet.
  • päätoiminen yrittäjä, joka vähentää työskentelyään 40–60 % aiemmasta.

Osasairauspäiväraha soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa 

  • henkilön toimintakyky on palautumassa vakavan sairauden, tapaturman tai merkittävän kirurgisen toimenpiteen jälkeen ja suunnitellaan työhön paluuta tuetusti
  • henkilöllä on pitkäaikaissairaus (esim. masennus tai nivelreuma), jossa on ajoittain vaikeampia jaksoja.

Lausunnon kirjoittaa työterveyslääkäri tai muu asiakkaan työolosuhteet tunteva lääkäri.

Lääkäri arvioi lausunnossa terveydentilan, nykyisen työkyvyn ja mahdollisuuden tehdä työtä osa-aikaisesti työkyvyttömyydestä huolimatta.

Lue lisää osasairauspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).
Video: Osasairauspäivärahan sidosryhmäkoulutus 11.4.2018, pituus 44 min, ei tekstitystä (Youtube)

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat lausunnon

  1. Kirjaa työkykyyn olennaisesti vaikuttavat sairaudet tai vammat tärkeysjärjestyksessä (ICD-10-koodeineen). Kerro, mihin sairauksien diagnoosi perustuu sekä hoidon ja kuntoutuksen toteutuminen.
  2. Kuvaa potilaan ammatti ja nykyiset työtehtävät.
  3. Arvioi ja kirjaa hänen ajantasainen toimintakykynsä ja sen suhde työn vaatimuksiin.
  4. Arvioi ja kuvaa millaisissa olosuhteissa ja millaisilla edellytyksillä potilas voi hoitaa osan työtehtävistään niin, että terveys ja toipuminen eivät vaarannu.
  5. Kirjaa hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä arviosi työkyvyttömyyden kestosta. Perustele osasairauspäivärahakauden tarve selkeästi (esimerkiksi tehostettu hoito tai lääkitys ja sen oletettu vaikutus seuraavien 2-3 kuukauden aikana).

Voit arvioida työkykyä suhteessa useampaan osa-aikaiseen työhön samalla kertaa, jos tunnet riittävästi henkilön työtehtävien sisällön ja hänen terveydelliset edellytyksensä tehdä kyseisiä töitä. Jos hänellä on esimerkiksi kaksi työtä, työolosuhteiden riittävä tuntemus voi kuitenkin edellyttää lausuntoa myös toiselta työterveyslääkäriltä.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan asiointipalvelussa.

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.