Työterveyshuollon lausunto | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Työterveyshuollon lausunto

Kun Kela on maksanut asiakkaalle sairauspäivärahaa 90 päivältä, työnantaja ja työterveyshuolto selvittävät asiakkaan kanssa mahdollisuudet jatkaa työssä. Asiakas tarvitsee työterveyshuollon lausunnon, jossa lääkäri arvioi esimerkiksi sitä, voiko asiakas jatkaa samoissa tehtävissä, milloin hän voi palata töihin ja millaisia tukitoimia töihin paluu edellyttää.  

Lisäksi työterveyshuollon täytyy tarvittaessa selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia ennen kuin asiakas on saanut sairauspäivärahaa 150 ja 230 päivää. Myös näissä tilanteissa asiakas tarvitsee lausunnon. 

Lausunnot voi laatia työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee asiakkaan työolosuhteet.

Päivärahapäivät voivat kertyä

  • yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä, joka johtuu yhdestä tai useammasta sairaudesta
  • useasta lyhyestä jaksosta enintään 2 vuoden ajalta.

Koulutukset ammattilaisille-osioon on koottu Kelan verkkoseminaarien tallenteita ja koulutusvideoita, jotka liittyvät sairastamisen tukiin ja työkyvyn tukemiseen. Tutustu tallenteisiin.

Vain työntekijä tarvitsee työterveyshuollon lausunnon

Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan työterveyshuollon lausuntoa. Lue lisää sairauspäivärahasta edellä mainituissa elämäntilanteissa (Henkilöasiakkaat-osio).

Kela voi keskeyttää sairauspäivärahan maksamisen, jos asiakkaalla ei ole työterveyshuollon lausuntoa 90 päivän jälkeen.

Työterveyshuollon lausunto täytyy toimittaa Kelaan, vaikka työntekijää ei olisi hoidettu työterveyshuollossa. Lausunnon tarkoituksena on varmistaa, että työnantaja ja työterveyshuolto

  • ovat tietoisia työntekijän tilanteesta
  • voivat selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia hänen kanssaan.

Jos 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen on laadittu uusi työterveyshuollon lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista, pitää työntekijän toimittaa myös se Kelaan.

Näin kirjoitat työterveyshuollon lausunnon

Arvioi työntekijän mahdollisuuksia jatkaa työssään. Jos hänellä on useita työnantajia, yksi lausunto riittää. Käytä lausuntopohjana B-lausuntoa, jos arvioit samalla työhön paluuta tukevia toimenpiteitä ja selvität kuntoutustarpeen. 

  • Valitse Lausunnon tarkoitus -kohdassa vaihtoehto Työterveyshuollon lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista. 
  • Kirjoita varsinainen arviosi kohtiin Arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja Selvitys työssä jatkamismahdollisuuksista.

Käytä lausuntopohjana A-todistusta, jos tapaus on selkeä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021