Työterveyshuollon lausunto

Kelan asiakas tarvitsee työterveyshuollon lausunnon työssä jatkamisen mahdollisuuksista, kun Kela on maksanut hänelle sairauspäivärahaa 90 päivältä. Työterveyshuollon on lisäksi tarvittaessa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja lääkärin kirjoitettava uusi työterveyshuollon lausunto ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää. Päivärahapäivät voivat kertyä

 • yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä, joka johtuu yhdestä tai useammasta sairaudesta
 • useasta lyhyestä jaksosta enintään kahden vuoden ajalta.

Työterveyshuollon lausunto koskee vain työntekijöitä

Työterveyshuollon lausunto koskee vain työntekijöitä. Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan työterveyshuollon lausuntoa.

Kela voi keskeyttää sairauspäivärahan maksamisen, jos asiakkaalla ei ole työterveyshuollon lausuntoa 90 päivän jälkeen.

Työterveyshuollon lausunto on toimitettava Kelaan, vaikka työntekijää ei olisi hoidettu työterveyshuollossa. Lausunnon tarkoituksena on varmistaa, että työnantaja ja työterveyshuolto

 • ovat tietoisia työntekijän tilanteesta
 • voivat selvittää työssä jatkamisen mahdollisuuksia hänen kanssaan.

Lausunnon voi laatia työterveyslääkäri tai muu lääkäri, joka tuntee työntekijän työolosuhteet.

Jos 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen on laadittu uusi työterveyslääkärin lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista, pitää työntekijän toimittaa myös se Kelaan.

 

Näin kirjoitat lausunnon

Työterveyshuollon lausunnossa arvioit työntekijän mahdollisuuksia jatkaa työssä. Jos hänellä on useita työnantajia, yksi lausunto riittää.

 1. Käytä lausuntopohjana A-todistusta, jos tapaus on selkeä. Kirjoita A-todistuksessa arviosi kohtaan 5.
 2. Käytä lausuntopohjana B-lausuntoa, jos arvioit samalla työhön paluuta tukevia toimenpiteitä.
  • Kerro kohdassa 2, että kyseessä on työterveyshuollon lausunto työssä jatkamisen mahdollisuuksista.
  • Kirjoita varsinainen arviosi kohtaan 9.
 3. Työterveyshuolto koordinoi yhteistyötä työntekijän ja työnantajan kanssa. Työterveyshuolto järjestää tarvittaessa työterveysneuvottelun.

Saat lomakepohjia Terveysportista tai Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Työterveyshuollon lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Asiakas näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan asiointipalvelussa.

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi asiakkaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna asiakkaalle kopio lausunnosta.