B-lausunto sairauspäivärahaa varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi viimeistään silloin, kun hän on saanut 60 päivää sairauspäivärahaa ja sairaus jatkuu.

 Kirjoita B-lausunto jo sairauden alkuvaiheessa, jos

  • sairaus on vaikea
  • sairauden vaikutus toiminta- tai työkykyyn on vaikeasti arvioitavissa tai uhkaa muuttua pitkäaikaiseksi
  • potilaasi hyötyisi kuntoutuksesta.

B-lausunnossa hoitavan lääkärin on arvioitava työ- ja toimintakykyä mahdollisimman tarkasti.

Huomaa, että sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia. Vaikka asiakkaalla olisi diagnosoitu sairaus, hän ei välttämättä ole työkyvytön. Sairauspäiväraha, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke myönnetään vain työkyvyttömyyden perusteella.

Lue lisää sairauspäivärahasta (Henkilöasiakkaat-osio).
Sairauspoissaolotarpeen arvioinnista laadittu Käypä hoito -suositus (kaypahoito.fi)

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Näin kirjoitat lausunnon

Lausunnosta pitää ilmetä, että työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus tai vamma diagnosoidaan ja hoidetaan hoitosuositusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.  Kiinnitä lausunnossa huomiota kuntoutustarpeen sekä työ- ja toimintakyvyn arviointiin.

Toimintakyvyn arvioimiseksi tehty huolellinen tilankuvaus ja muut objektiiviset havainnot on esitettävä lausunnossa niin tarkasti, että toinen lääkäri voi päätellä niistä, täyttyvätkö etuuden lääketieteelliset edellytykset.

Alla on ohjeet B-lausunnon keskeisten kohtien täyttämiseen.

Kuka voi saada sairauspäivärahaa

Työntekijöiden lisäksi sairauspäivärahaa voivat saada

  • yrittäjät
  • opiskelijat
  • työttömät
  • eläkeläiset
  • vuorotteluvapaalla olevat
  • omais- tai perhehoitajat
  • oman talouden hoitajat.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai Kelan asiointipalvelussa.

Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Katso postiosoitteet Kelaan.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.