B-lausunto sairauspäivärahaa varten

Kelan asiakas tarvitsee B-lausunnon sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi viimeistään silloin, kun hän on saanut 60 päivää sairauspäivärahaa ja sairaus jatkuu.

 Kirjoita B-lausunto jo sairauden alkuvaiheessa, jos

 • sairaus on vaikea
 • sairauden vaikutus toiminta- tai työkykyyn on vaikeasti arvioitavissa tai uhkaa muuttua pitkäaikaiseksi
 • potilaasi hyötyisi kuntoutuksesta.

B-lausunnossa hoitavan lääkärin on arvioitava työ- ja toimintakykyä mahdollisimman tarkasti.

Huomaa, että sairaus ja työkyvyttömyys eivät ole sama asia. Vaikka asiakkaalla olisi diagnosoitu sairaus, hän ei välttämättä ole työkyvytön. Sairauspäiväraha, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke myönnetään vain työkyvyttömyyden perusteella.

Käytä ensisijaisesti sähköistä B-lausuntoa

Käytä sähköistä B-lausuntoa, jos se on käytettävissä. Saat lausunnon ensisijaisesti organisaatiosi käyttämästä potilastietojärjestelmästä.

Pdf-muotoiset lomakkeet ja paperilomakkeet

Jos et voi käyttää sähköistä todistusta, löydät pdf-muotoiset lomakepohjat

Voit myös tilata paperilomakkeita Kelan lomakevarastosta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lomakevarasto@kela.fi.

Huomaa, että pdf-lomakkeita tai paperilomakkeita ei enää päivitetä.

Huolellisesti tehty lausunto on potilaasi etu

Huolellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää Kelan tarvetta pyytää lisäselvityksiä. Se myös nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Potilaasi kannalta on tärkeää, että hän saa Kelasta päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti.

Etävastaanoton perusteella tehdyt lausunnot

Etävastaanottoon perustuvaa lääkärinlausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin vastaanotolla tehtyä. Lausunnossa pitää kertoa, että arviointi on tehty etävastaanotolla. Kerro lisäksi

 • miten ja missä etävastaanotto pidettiin
 • miten potilaan henkilöllisyys on varmistettu etävastaanotolla.

Näin kirjoitat lausunnon

Lausunnosta pitää ilmetä, että työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus tai vamma diagnosoidaan ja hoidetaan hoitosuositusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.  Kiinnitä lausunnossa huomiota kuntoutustarpeen sekä työ- ja toimintakyvyn arviointiin.

Toimintakyvyn arvioimiseksi tehty huolellinen tilankuvaus ja muut objektiiviset havainnot on esitettävä lausunnossa niin tarkasti, että toinen lääkäri voi päätellä niistä, täyttyvätkö etuuden lääketieteelliset edellytykset.

Alla on ohjeet B-lausunnon keskeisten kohtien täyttämiseen.

Kuka voi saada sairauspäivärahaa

Työntekijöiden lisäksi sairauspäivärahaa voivat saada

 • yrittäjät
 • opiskelijat
 • työttömät
 • eläkeläiset
 • vuorotteluvapaalla olevat
 • omais- tai perhehoitajat
 • oman talouden hoitajat.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Potilaasi näkee lausunnon Omakanta-palvelussa tai OmaKelassa. Tutustu sähköisen B-lausunnon ohjeisiin.

Jos et voi toimittaa lausuntoa sähköisesti, sovi potilaan kanssa, toimittaako hän itse lausunnon Kelaan vai lähetetäänkö se hänen puolestaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Anna potilaalle kopio B-lausunnosta.