Kurssit traumaattisen aivovamman saaneille | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutuskurssi traumaattisen aivovamman saaneelle aikuiselle 

Kela järjestää kuntoutuskursseja traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille. Kuntoutus on moniammatillista ja ryhmämuotoista.

Kurssilta saat tukea elämäntilanteesi hallintaan sekä keinoja aivovammasta aiheutuvien haasteiden ymmärtämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää, että olet motivoitunut ryhmässä toteutettavaan kuntoutukseen.

Kuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos

 • sinulla on diagnosoitu traumaattinen aivovamma, jonka vuoksi tarvitset moniammatillista kurssimuotoista kuntoutusta
 • vammautumisestasi on kulunut aikaa vähintään 6 kuukautta ja enintään 5 vuotta
 • sinulla on selvillä mahdolliset vakuutusyhtiön korvaamat kuntoutukset tai sinulla on vakuutusyhtiön viivästymistodistus
 • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta kykenet liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kurssi ei sovellu sinulle, jos tilanteesi on jokin seuraavista

 • vammautumisestasi on kulunut aikaa yli 5 vuotta 
 • sinulla on sairaus tai vamma, joka estää ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen
 • sinulla on akuutti tai hoitamaton päihdeongelma.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”Aivovamma”.

Kuntoutuskurssihaku

Huomioitavaa: Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten kuntoutuskurssille ei järjestetä vieraan kielen tulkkausta.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa. Kurssin yhtenä tavoitteena on tukea läheistäsi antamalla työkaluja ja keinoja yhteisen hyvän ja toimivan arjen vahvistamiseksi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite. Kuntoutuksessasi huomioidaan sinun yksilöllinen kuntoutustarpeesi ja kuntoutuksellesi asetetut tavoitteet.
Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.
Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 10 vuorokautta, ja se toteutetaan kahdessa jaksossa. Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.  Aikuinen läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi 3 vuorokautta kurssin ensimmäisen jakson lopussa.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta, kuntoutusjaksojen välissä ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

 • neurologian erikoislääkäri
 • neuropsykologi
 • sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja 
 • sairaanhoitaja tai työterveyshoitaja.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 9.4.2024