Muistisairautta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Muistisairautta sairastavan sopeutumisvalmennuskurssi

Kela järjestää sopeutumisvalmennuskursseja muistisairautta sairastaville. Sopeutumisvalmennus on moniammatillista ja ryhmämuotoista kuntoutusta.

Katso kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään

Käytä hakusanaa ”muistikurssi”.

Kuntoutuskurssihaku

Sopeutumisvalmennuksessa saat tukea arkipäivän ongelmatilanteisiin ja apua elämäntilanteesi selkeyttämiseen. Kuntoutuksella pyritään turvaamaan ja parantamaan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä, vahvistamaan elämänhallintaa ja tukemaan itsehoitoa. Kursseilla saat myös tietoa sairaudestasi, kuntoutuskäytännöistä ja oman asuinpaikkakuntasi tukiverkostoista. 

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos

  • olet yli 18-vuotias ja sinulla on todettu lievä tai varhaisen vaiheen muistisairaus. Näitä sairauksia ovat muun muassa Alzheimerin tauti, vaskulaarinen muistisairaus, Lewyn kappale-tauti, Parkinsonin taudin muistisairaus tai otsaohimolohkorappeumat
  • terveydenhuollossa on arvioitu, että tarvitset sopeutumisvalmennusta ja hyödyt siitä
  • muistitestisi (MMSE) tulos on vähintään 18 pistettä
  • toimintakykysi on sellainen, että suoriudut kuntoutusohjelman mukaisesta kurssin toteutuksesta. Ohjattua kuntoutusta on keskimäärin 5 tuntia päivässä.

Kurssi ei sovellu sinulle, jos tarvitset kurssilla kommunikoimiseen vieraan kielen tulkkausta.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • alle 68-vuotiaat
  • yli 68-vuotiaat.

Kurssi järjestetään myös ruotsiksi.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta. Aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen koko kuntoutuksen ajan kanssasi. Voitte yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.

Palveluntuottaja on yhteydessä sinuun ennen kuntoutusta ja kuntoutuksen jälkeen.

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • neurologian tai geriatrian erikoislääkäri
  • sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja
  • psykologi tai neuropsykologi
  • sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.6.2023