Ålderspension för långtidsarbetslösa | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ålderspension för långtidsarbetslösa

Om du har varit arbetslös länge och fått grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från en arbetslöshetskassa kan du för s.k. tilläggsdagar få ålderspension från Kela något tidigare. När det gäller ålderspensioner som beviljats utifrån tilläggsdagar görs ingen förtidsminskning. Läs mer om tilläggsdagar.

Du kan få ålderspension utifrån tilläggsdagar vid 64 års ålder om du är född före 1962.

Du kan själv välja om du som långtidsarbetslös ansöker om ålderspension vid 64 års ålder eller senare. Om du inte vill ansöka om ålderspension, kan arbetslöshetsdagpenning betalas ut fram till utgången av den kalendermånad då du fyller 65 år.

Pensionen kan börja från början av den kalendermånad som följer efter ansökan. Den beviljas inte retroaktivt.

Mottagare av arbetsmarknadsstöd har inte rätt till tilläggsdagar och kan därför inte få ålderspension utifrån dem. Inte heller företagare kan få ålderspension på den grunden, eftersom de inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Som arbetspension kan du få ålderspension vid den lägsta pensionsåldern för din egen åldersklass.

Så här ansöker du om ålderspension utifrån tilläggsdagar

  • Ansök om ålderspension utifrån tilläggsdagar i samband med arbetslöshet. Logga in i MittFPA med dina bankkoder eller med mobil-ID.
  • Bifoga utbetalarens intyg över arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar och lämna in det till den arbetspensionsanstalt som handlägger din pensionsansökan eller till FPA. En tydlig bild som du har tagit med telefonen duger som bilaga.

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024

Vad tycker du om sidan?