Så här meddelar du förändringar som inverkar på ålderspensionen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här meddelar du förändringar som inverkar på ålderspensionen

Om du får ålderspension eller förtida ålderspension ska du meddela FPA om

  • du börjar få någon annan pension, ersättning eller familjepension från Finland eller från utlandet eller om beloppen förändras
  • dina familjeförhållanden förändras
  • du flyttar utomlands eller vistas utomlands i mer än 3 månader.

Meddela förändringarna i MittFPA. Logga in med dina personliga bankkoder eller med mobil-ID.

Alternativt kan du meddela förändringar muntligen genom att ringa servicenumret 020 692 222.

Du kan också fylla i blanketten E 285r (pdf) och skicka in den per post till FPA.

Kontrollera också hur din förändrade livssituation inverkar på andra förmåner som FPA betalar.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?