Förtida ålderspension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Förtida ålderspension

Om du går i pension innan du fyller 65 år och din arbetspension är liten kan du få förtida ålderspension från folkpensionssystemet. Du kan själv bestämma om du vill ansöka om pensionen genast när du går i pension eller först när du fyller 65 år. Om du ansöker om folkpension först när du fyllt 65 år görs ingen förtidsminskning.

Förtida ålderspension kan beviljas personer som fyllt 64 år före 1962.

Beloppet av den förtida pensionen är permanent mindre än den ålderspension som börjar när man fyller 65 år. Minskningen är 0,4 % för varje månad som pensionen tas ut i förtid.

Om du vill ta ut förtida ålderspension genast när du fyller 64 år, är pensionen 4,8 % mindre än vad den skulle vara när du fyller 65 år. Då stiger pensionen inte heller efter det att du fyllt 65 år.

Din pension fortsätter med andra ord som förtida ålderspension även efter att du fyllt 65 år.

Du kan på förhand ta reda på hur stor din förtida ålderspension eventuellt blir. Be din egen arbetspensionsanstalt beräkna hur stor din arbetspension kommer att vara. Utifrån beräkningen kan FPA avgöra om du har rätt till folkpension.

Om du tidigarelägger både din arbetspension och din folkpension, fastställs folkpensionen utgående från de arbetspensioner som du skulle ha fått vid den normala pensionsåldern. Det innebär att du får mindre i folkpension.

Läs mer

Senast ändrad 21.2.2024

Vad tycker du om sidan?