Så här ansöker du om ålderspension | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om ålderspension

Sök ålderspension i MittFPA

Till ansökan
  1. Om din arbetspension är liten eller om du inte alls har någon arbetspension, kan du ansöka om ålderspension i form av folkpension i MittFPA.
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA.
  3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Du kan också ansöka muntligen om FPA:s ålderspension antingen på servicenumret 020 692 222 eller på något av FPA:s serviceställen.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut den gemensamma blanketten för FPA och arbetspensionsanstalterna ETK/Kela 7001r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Du kan ha rätt till pension från de länder där du har bott eller arbetat.

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta dina FPA-ärenden för din räkning om du själv har svårt att sköta dem.

Utöver ålderspension kan du också ansöka om garantipension från FPA.

Ansöknings- och handläggningstid

Den retroaktiva ansökningstiden för folkpension från FPA i form av ålderspension är 6 månader och för ålderspension från arbetspensionsanstalterna i form av arbetspension 3 månader.

Du kan ansöka om ålderspension från folkpensionssystemet antingen samtidigt med ansökan om ålderspension från arbetspensionssystemet eller separat. Om du t.ex. söker arbetspension vid 63 års ålder kan du också ansöka om förtida ålderspension från folkpensionssystemet, men den är då permanent lägre än vid 65 års ålder. Du kan också ansöka om ålderspension från folkpensionssystemet när du fyller 65 år om du har förtida arbetspension som 63-åring och inte har ansökt om förtida folkpension.

Om du får sjukpension från FPA, omvandlas den utan ansökan till ålderspension när du fyller 65 år (från början av följande månad).

  • I MittFPA kan du se om din ansökan redan har avgjorts och när förmånen betalas ut.
  • På sidan Handläggningstider och förfrågningar finns information om hur länge det normalt tar att handlägga ansökan. Handläggningen tar längre tid om du också ansöker om pension från utlandet.

Läs mer

Senast ändrad 22.1.2024

Vad tycker du om sidan?