Allmänt bostadsbidrag för olika boendeformer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Allmänt bostadsbidrag för olika boendeformer

Du kan få bostadsbidrag för de boendeutgifter som du har för en hyresbostad, bostadsrättsbostad, ägarbostad eller delägarbostad. Bostaden måste finnas i Finland och vara avsedd att användas för stadigvarande boende.

Bostadsbidrag betalas inte för alla boendeutgifter, utan det finns godtagbara boendeutgifter som har fastställts för olika boendeformer. Till exempel i fråga om hyresbostäder är de godtagbara boendeutgifterna hyran samt vatten- och uppvärmningskostnader som betalas separat. Bostadens storlek inverkar inte på bidraget.

Läs om övre gränser för boendeutgifterna.

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och inverkar på hushållens bostadsbidrag när det justeras nästa gång. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025.

Läs mer om ändringarna

Välj boendeform

Du kan ansöka om bostadsbidrag om du bor i en stadigvarande hyresbostad i Finland. Om du ansöker om bostadsbidrag för en hyresbostad måste du ha ett skriftligt hyresavtal.

Man kan få bostadsbidrag för följande boendeutgifter:

 • hyra
 • vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat.

Om elen ingår i hyran drar FPA av elandelen från hyran. Man kan alltså inte få bostadsbidrag för elavgifterna.

Vattenavgift

Vattenavgiften godkänns som en utgift om du betalar den separat, alltså inte tillsammans med hyran. Som vattenavgift godkänns 20 euro i månaden per person.

Uppvärmningskostnader

Uppvärmningskostnaderna godkänns som boendeutgifter om du betalar för uppvärmningen separat, alltså inte tillsammans med hyran.

Som uppvärmningskostnader godkänns 66 euro/månad, om hushållet består av 1 person. Om flera personer hör till samma hushåll läggs 22 euro/månad till för varje ytterligare person.

I vissa landskap godkänns högre uppvärmningskostnader:

 • I landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen godkänns som uppvärmningskostnader 69 euro/månad för hushåll med 1 person och 24 euro/månad för varje ytterligare person.
 • I landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland godkänns som uppvärmningskostnader 71 euro/månad för hushåll med 1 person och 24 euro/månad för varje ytterligare person.

För vilka boendeutgifter kan man inte få bidrag?

Andra avgifter som gäller boendet och som betalas separat godkänns inte som boendeutgifter. Sådana avgifter är till exempel

 • elavgift
 • bastuavgift
 • avgift för tvättstuga
 • avgift för bilplats
 • avgift för internetanslutning
 • avgift för underhåll eller inventarier.

Bara de utgifter som du eller någon annan i hushållet betalar kan godkännas som boendeutgifter. Till exempel den del av en utgift som arbetsgivaren eller företaget betalar godkänns alltså inte.

Om du har en underhyresgäst ska den hyra som underhyresgästen betalar dras av från de boendeutgifter som godkänns för ditt bostadsbidrag.

Du kan ansöka om bostadsbidrag om du bor i en bostadsrättsbostad i Finland. Man kan få bostadsbidrag för följande boendeutgifter:

 • bruksvederlag
 • vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat
 • 73 procent av räntorna på bostadslån.

Vattenavgift

Vattenavgiften godkänns som en utgift om du betalar den separat, alltså inte tillsammans med hyran. Som vattenavgift godkänns 20 euro/månad per person.

Uppvärmningskostnader

Uppvärmningskostnaderna godkänns som boendeutgifter om du betalar för uppvärmningen separat, alltså inte tillsammans med hyran.

Som uppvärmningskostnader godkänns 66 euro/månad, om hushållet består av 1 person. Om flera personer hör till samma hushåll läggs 22 euro/månad till för varje ytterligare person.

I vissa landskap godkänns högre uppvärmningskostnader:

 • I landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen godkänns som uppvärmningskostnader 69 euro/månad för hushåll med 1 person och 24 euro/månad för varje ytterligare person.
 • I landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland godkänns som uppvärmningskostnader 71 euro/månad för hushåll med 1 person och 24 euro/månad för varje ytterligare person.

Räntor på bostadslån

Om du har bostadslån godkänns som boendeutgifter 73 procent av de månatliga räntorna på lånet. Det här gäller personliga lån som tagits för att skaffa bostadsrätten.

Av räntorna på bostadslånet godkänns endast den del som hushållet betalar själv.

Bostadslånet måste vara beviljat av ett kreditinstitut under offentlig tillsyn, såsom till exempel en bank.

Som bostadslån godkänns inte

 • lån som beviljats av byggherren eller arbetsgivaren
 • obetalda köpesummor som gäller bostaden.

För vilka boendeutgifter kan man inte få bostadsbidrag?

Andra avgifter som gäller boendet och som betalas separat godkänns inte som boendeutgifter. Sådana avgifter är till exempel:

 • elavgift
 • bastuavgift
 • avgift för tvättstuga
 • avgift för bilplats
 • avgift för internetanslutning
 • avgift för underhåll eller inventarier.

Bara de utgifter som du eller någon annan i hushållet betalar kan godkännas som boendeutgifter. Till exempel den del av utgifterna som arbetsgivaren eller företaget betalar godkänns alltså inte.

Du kan ansöka om bostadsbidrag om du bor i en egen aktielägenhet i Finland. För att kunna få bostadsbidrag måste hushållet äga minst 50 % av bostaden.

Man kan få bostadsbidrag för följande boendeutgifter:

 • vederlag
 • vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat
 • 73 procent av räntorna på bostadslån.

Vattenavgift

Vattenavgiften godkänns som en boendeutgift om du betalar den separat, alltså inte tillsammans med vederlaget. Som vattenavgift godkänns 19 euro/månad per person.

Uppvärmningskostnader

Uppvärmningskostnaderna godkänns som boendeutgifter om du betalar för uppvärmningen separat, alltså inte tillsammans med vederlaget.

Som uppvärmningskostnader godkänns 42 euro/månad, om hushållet består av 1 person. Om flera personer hör till samma hushåll läggs 14 euro/månad till för varje ytterligare person.

I vissa landskap godkänns högre uppvärmningskostnader:

 • I landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen godkänns som uppvärmningskostnader 44 euro/månad för hushåll med 1 person och 15 euro/månad för varje ytterligare person.
 • I landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland godkänns som uppvärmningskostnader 45 euro/månad för hushåll med 1 person och 15 euro/månad för varje ytterligare person.

Räntor på bostadslån

Om du har bostadslån godkänns som boendeutgifter 73 procent av de månatliga räntorna på lånet. Det här gäller personliga lån som tagits för inköp av bostad och för ombyggnad av bostad.

Av räntorna på bostadslånet godkänns endast den del som hushållet betalar själv.

Bostadslånet måste vara beviljat av ett kreditinstitut under offentlig tillsyn, såsom till exempel en bank.

Som bostadslån godkänns inte

 • lån som beviljats av byggherren eller arbetsgivaren
 • obetalda köpesummor som gäller bostaden.

För vilka boendeutgifter kan man inte få bostadsbidrag?

Andra avgifter som gäller boendet och som betalas separat godkänns inte som boendeutgifter. Sådana avgifter är till exempel:

 • elavgift
 • bastuavgift
 • avgift för tvättstuga
 • avgift för bilplats
 • avgift för internetanslutning
 • avgift för underhåll eller inventarier.

Bara de utgifter som du eller någon annan i hushållet betalar kan godkännas som boendeutgifter. Till exempel den del av en utgift som arbetsgivaren eller företaget betalar godkänns alltså inte.

Du kan ansöka om bostadsbidrag om du bor i ett egnahemshus i Finland. För att kunna få bostadsbidrag måste hushållet äga minst 50 procent av egnahemshuset.

Man kan få bostadsbidrag för följande boendeutgifter:

 • underhållsutgifterna, alltså utgifterna för vatten, uppvärmning och andra utgifter för egnahemshuset
 • 73 procent av räntorna på bostadslån.

Det finns bestämmelser om hur stora underhållsutgifter som kan godkännas i fråga om egnahemshus. Du behöver inte meddela FPA de verkliga utgifterna för vatten och uppvärmning eller andra utgifter som du har för fastigheten.

Godtagbara underhållsutgifter för egnahemshus år 2023

Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen

 • Hushåll med 1 person 162 euro/månad
 • Hushåll med 2 personer 195 euro/månad
 • Hushåll med 3 personer 245 euro/månad
 • Hushåll med 4 personer 289 euro/månad
 • Hushåll med fler än 4 personer 289 euro/månad + 89 euro/månad för varje ytterligare person.

Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland

 • Hushåll med 1 person 168 euro/månad
 • Hushåll med 2 personer 203 euro/månad
 • Hushåll med 3 personer 254 euro/månad
 • Hushåll med 4 personer 300 euro/månad
 • Hushåll med fler än 4 personer 300 euro/månad + 93 euro/månad för varje ytterligare person.

Alla övriga landskap

 • Hushåll med 1 person 155 euro/månad
 • Hushåll med 2 personer 187 euro/månad
 • Hushåll med 3 personer 236 euro/månad
 • Hushåll med 4 personer 278 euro/månad
 • Hushåll med fler än 4 personer 278 euro/månad + 86 euro/månad för varje ytterligare person.

Räntor på bostadslån

Om du har bostadslån godkänns som boendeutgifter 73 procent av de månatliga räntorna på lånet. Det här gäller personliga lån som tagits för inköp av bostad och för ombyggnad av bostad.

Av räntorna på bostadslånet godkänns som boendeutgifter endast den del som hushållet betalar själv.

Bostadslånet måste vara beviljat av ett kreditinstitut under offentlig tillsyn, såsom till exempel en bank.

Som bostadslån godkänns inte

 • lån som beviljats av byggherren eller arbetsgivaren
 • obetalda köpesummor som gäller bostaden.

För vilka boendeutgifter kan man inte få bostadsbidrag?

Andra avgifter som gäller boendet och som betalas separat godkänns inte som boendeutgifter. Sådana är till exempel:

 • fastighetsskatt
 • tomtarrende
 • avfallsavgift
 • låneskyddsförsäkring
 • avgift för internetanslutning.

Du kan ansöka om bostadsbidrag om du bor i en delägarbostad i Finland. Om du ansöker om bidrag för en delägarbostad måste du ha ett skriftligt hyresavtal.

Man kan få bostadsbidrag för följande boendeutgifter:

 • hyra
 • vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat.

Vattenavgift

Vattenavgiften godkänns som en utgift om du betalar den separat, alltså inte tillsammans med hyran. Som vattenavgift godkänns 20 euro/månad per person.

Uppvärmningskostnader

Uppvärmningskostnaderna godkänns som boendeutgifter om du betalar för uppvärmningen separat, alltså inte tillsammans med hyran.

Som uppvärmningskostnader godkänns 66 euro/månad, om hushållet består av 1 person. Om flera personer hör till samma hushåll läggs 22 euro/månad till för varje ytterligare person.

I vissa landskap godkänns högre uppvärmningskostnader:

 • I landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen godkänns som uppvärmningskostnader 69 euro/månad för hushåll med 1 person och 24 euro/månad för varje ytterligare person.
 • I landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland godkänns som uppvärmningskostnader 71 euro/månad för hushåll med 1 person och 24 euro/månad för varje ytterligare person.

För vilka boendeutgifter kan man inte få bidrag?

Räntor på lån som tagits för att betala insatsen i en delägarbostad godkänns inte som boendeutgifter.

Andra avgifter som gäller boendet och som betalas separat godkänns inte som boendeutgifter. Sådana avgifter är till exempel:

 • elavgift
 • bastuavgift
 • avgift för tvättstuga
 • avgift för bilplats
 • avgift för internetanslutning
 • avgift för underhåll eller inventarier.

Bara de utgifter som du eller någon annan i hushållet betalar kan godkännas som boendeutgifter. Till exempel den del av utgifterna som arbetsgivaren eller företaget betalar godkänns alltså inte.

Senast ändrad 30.1.2024

Vad tycker du om sidan?